Engega el nou curs!

Us traslladem aquí algunes frases clau extretes de conferències inaugurals d’inici de curs a diferents districtes.

Al llarg de la setmana passada vam assistir a les sessions inaugurals del curs dels diferents districtes. Com és impossible ser a tot arreu, hem pensat que seria bo facilitar-vos algunes de les frases que diferents conferenciants van pronunciar i que ens semblen molt interessants per a la reflexió. No hi són totes les xerrades, però no volíem deixar de compartir-ho amb vosaltres.

Si has estat en acte inaugural d’algun districte que no surti reflectit i vols afegir alguna reflexió pots fer-ho publicant un comentari al post. Moltes gràcies.

Experiències per a una nova escola:

– No jutgem els infants, i, si ho fem, que sigui de forma positiva. (Escola Bressol Xarlot)
– Jo ara també parem atenció en l’educació contemplativa. (Escola Bressol Xarlot)
– Creiem en la creativitat com a instrument de canvi. (Escola Valldaura, membre de la Xarxa Internacional d’Escoles Creatives)
– No cal inventar coses noves, cal mirar amb ulls nous. (Escola Valldaura)
– Tinguem en compte el concepte d’amplitud de consciència. (Escola Valldaura)
– Cal treballar amb programació oberta per causar impacte en l’interès real. (Escola Valldaura)
– El paper del mestre és observar i acompanyar. No ho sabem tot. (Escola dels Encants)
– No pengem les creacions dels infants per evitar comparacions. (Escola dels Encants)
– Prenem Tonucci com el nostre gran mestre. (Escola dels Encants)
– Sempre tenim els pots de pintura oberts. (Escola dels Encants)
– Cal aprendre a través del joc. (Escola dels Encants)
– Donem importància a l’estètica de l’espai, que ha de ser com més neutre millor, ja que el color l’aporten els alumnes. (Escola dels Encants)
– Cal aprendre amb casos reals. (Institut Quatre Cantons)
– Cal un grup de professors potents que liderin i sàpiguen què significa ensenyar al segle XXI. (Institut Quatre Cantons)
– Cal esperit jove, il·lusió i passió. (Institut Quatre Cantons)

Aprenentatge servei (Albert Serrat):

– Per començar un projecte d’aprenentatge servei, cal preguntar primerament a les entitats què necessiten.
– L’aprenentatge servei permet que ens enamorem de la nostra feina.
– L’aprenentatge servei és una eina educativa de transformació social.
– L’aprenentatge servei es treballa des del cor i és «foc real» envers els alumnes.

Macroestudis d’educació, com ara OCDE, PISA, TALIS, entre d’altres (Enric Prats):

– És important saber llegir els resultats i qüestionar-se’ls.
– Els professors més eficaços no estan als centres més problemàtics.
– Els estudis analitzen els resultats acadèmics, però no tenen en compte mai el punt de partida de cada alumne.
– Atents a l’estudi TALIS que es publicarà al desembre: dades creuades entre el que els professors diuen que apliquen i el que els alumnes pensen.
– El sistema educatiu és el més complex socialment.
– Els informes tenen impacte.
– Calen més estudis, més enquestes, menys opacitat i més honestedat per assolir estudis fiables i, en definitiva, la veritat.
Conclusions d’estudis recents:
– Les aules són caixes negres (en el sentit que només poden analitzar-la els especialistes). És difícil entrar-hi per saber quina és la seva realitat. (Enric Prats)
– Cal formalitzar la recerca que els professors fan individualment a l’aula (Enric Prats).
– El professor treballa de forma aïllada. Hi ha poca evidència externa de la seva eficàcia (Enric Prats).
– El professor està altament satisfet per la feina, però poc valorat (80 %). (Enric Prats)
– El professor dedica bona part del temps al control de la classe. (Enric Prats)
– Les pràctiques actives i constructives són més eficaces. (Enric Prats)
– Més anys de pràctica no significa que un professor sigui més constructivista. (Enric Prats)
– És més constructivista el professor que es percep ell mateix com a més eficaç. (Enric Prats)
– El professorat es resisteix a ser avaluat perquè no sap per a què serveix aquesta avaluació. (Enric Prats)
– Cal tornar a la senzillesa; amb unes sabates un nen era capaç de construir un cotxe. (Públic assistent)
– Per millorar l’educació, hem de saber primerament cap a on anem. (Públic assistent)
– Els professors hem d’acompanyar les persones a fer-se persones i no a incorporar-se a una societat. (Públic assistent)
– Els estudis no pregunten a les famílies. Cal tenir-les en compte. (Públic assistent)

Decisions que cal prendre per ensenyar a avaluar competències (Carles Monereo):

– “Per començar cal plantejar un problema complexa als alumnes que han d’acabar solucionant-se amb coneixement”
– Cal saber, però, quins són els coneixements adequats per assolir l’objectiu. Aquí radica la clau de l’èxit.
– Per anar tot l’equip docent d’un centre en la mateixa direcció, cal decidir quins són els 10 problemes que l’estudiant ha de saber resoldre quan acabi l’ensenyament obligatori i, a partir d’aquí, treballar. Així sabrem quines competències hem d’ensenyar.
– De competències, n’hi ha moltes i no les poden ensenyar totes. A l’escola tenim temps i recursos limitats, hem d’anar al que és urgent.
– Cal treballar amb activitats autèntiques (reals) i útils per als alumnes.
– Cal ensenyar amb activitats autèntiques, si volem que siguin efectives.
– Si un professor pot fer el que fa Internet és que es mereix ser substituït per Internet.
– Això sí: tenim professors molt bons, i alguns no saben que són fantàstics.
– Avaluació contínua no significa avaluar contínuament.
– Cal un canvi en la cultura institucional per poder treballar per competències. En són un exemple clar les proves de la selectivitat, que no són competencials.