Cronos i Atles arriben a l’Escola dels Encants

Descobreix aquest dos ambients d’aprenentatge de lliure circulació.

La nostra escola funciona amb ambients d’aprenentatge de lliure circulació on els infants de cada comunitat (petits, P3, P4 i P5; mitjans, 1r, 2n i 3r; i en un futur grans, 4t, 5è i 6è) tenen un ampli ventall de materials organitzats i propostes elaborades que els permeten fer els seus propis aprenentatges a partir d’una activitat autònoma.

La nostra comunitat comptava l’any passat amb els ambients següents: Gaudi’m, LandArt, Ictineu, Pi i Tretzevents. Enguany hem creat dos nous ambients per a la comunitat de mitjans, Cronos i Atles, noms que ens donen prou pistes per imaginar el que hi podem trobar.

IMG_0784b

Atles és un ambient de descoberta del nostre món, el planeta Terra, i d’allò que hi passa. Està dividit en subespais que centren aprenentatges específics. Hi podem trobar el punt d’informació, amb tot tipus d’informació sobre Catalunya: mapes, fullets, atles, relleus, tauletes i ordinadors ens descobreixen com és el nostre entorn més proper. També tenim l’agència de viatges, amb informació de diferents països del nostre món, de com s’hi viu i de què s’hi pot trobar, on podem confegir viatges o reproduir recorreguts que ja han fet altres persones. A la zona dedicada a contrades concretes es recullen estris, materials i informacions que aporten els membres de la comunitat sobre una zona concreta de la Terra (ara estem vivint a Àsia, i descobrim la vida d’alguns dels països d’aquest continent i de les persones que hi viuen). Finalment tenim una zona per experimentar on podem veure com és la Terra, les característiques de l’escorça terrestre, del relleu (agents geològics interns i externs, agents i causes).

IMG_0781b

Cronos és un ambient on podem circular per la nostra història, des del passat remot fins a l’actualitat, i on podem viure el pas del temps i les diferents maneres de mesurar-lo. Presenta també diverses zones per descobrir i experimentar amb diferents propostes. En una primera zona hi ha una taula per recrear la vida d’un període concret de la nostra història; intentem vincular-ho amb les vivències dels infants, i com que d’aquí a poc temps anirem de colònies a Besalú, aquesta zona ara ens serveix per estudiar l’edat mitjana (construccions, edificis, vestimenta, societat, gremis, piràmide feudal, costums, menjars…). Una segona zona recull fets molt diversos i rellevants que han anat passant al llarg dels anys de la història o la prehistòria; es crea amb les aportacions dels invents o descobriments històrics que els infants van coneixent. La tercera zona ens serveix per visualitzar moments històrics amb material audiovisual, revistes, llibres, etc.; també hi tenim un recull de diferents rellotges i de com es mesura el temps. Un quart i últim espai inclou jocs que es van inventar ja fa anys i que desenvolupen diferents habilitats mentals.

Els infants tenen ganes de descobrir, d’aprendre, de saber. Nosaltres només creem uns entorns molt rics i com més tranquils millor perquè puguin trobar respostes a la seva gran curiositat i compartir els dubtes i les descobertes amb els seus companys. Tot banyat amb grans dosis d’imaginació i creativitat, que els ajuden a formular hipòtesis i a imaginar solucions.

Agnès Barba
Directora de l’Escola dels Encants