Aprenent a mirar (I)

La fotografia com a eina a l’aula.

La fotografia és una eina didàctica que ens pot ajudar a reforçar els aprenentatges que tenen lloc a l’escola i a consolidar-ne la comprensió. Està comprovat que amb l’aprenentatge visual, que ens aporta la imatge fixa, els nous conceptes són compresos més profundament i fàcilment

La càmera ha esdevingut una eina imprescindible en el dia a dia per mostrar fets, crear una memòria de successos o registrar documents i activitats. Però, a més, els professors la poden utilitzar per relacionar la fotografia amb altres matèries del curs.

El món audiovisual està estretament unit als alumnes de primària i secundària, i té un fort poder d’atracció en els menors. A l’aula podem aprofitar aquest atractiu per reforçar els coneixements de forma multidisciplinària i a partir d’un aprenentatge participatiu i pràctic que els serà molt més enriquidor.

Partint de les possibilitats de la fotografia com a recurs educatiu, els professors poden desenvolupar, des d’una edat primerenca, la capacitat de comprendre, crear i produir imatges fotogràfiques. I és que la fotografia és un mitjà privilegiat d’expressió artística, de comunicació i d’informació.

_DSC0465bFent possible que aprenguin a veure, a enquadrar, a enfocar, a descobrir els punts d’interès i la informació important d’un lloc o tema, ajudem els alumnes a apropar-se al coneixement d’una forma activa, crítica i lúdica. Ells mateixos descobriran els conceptes i les seves relacions, i els adaptaran i relacionaran amb els seus coneixements previs.

La fotografia té moltes vessants que la fan enriquidora i que poden ser útils a l’aula. Aquí en farem un breu resum:

Creativa: Amb la fotografia podem estimular el desenvolupament artístic i creatiu dels alumnes. Podem parlar del sentit estètic de les imatges, de la composició, del color, de la il·luminació, però sobretot podem donar curs al cabal imaginatiu dels alumnes.

Documental
: El món audiovisual ens permet registrar moments i observar i explorar el món que ens envolta per veure què ens sembla interessant i què volem mostrar. Això pot despertar en els escolars la curiositat i la sensibilitat pels temes que es tractaran durant el curs.

Visual, comunicativa i narrativa: Aquest àmbit de la fotografia fomenta la narració d’històries, tant reals com inventades o teatralitzades, que es poden utilitzar a classe per crear seqüències que ens mostrin una acció, per il•lustrar un conte o per explicar experiències viscudes.

Emotiva: A través de la fotografia podem explorar els gustos i els interessos propis i de les persones que són davant la càmera. Amb el retrat, l’autoretrat i la representació dels entorns dels alumnes, podem potenciar l’autoconeixement i el reconeixement de les emocions, cosa que els ajudarà a desenvolupar-se com a persones.

_DSC0748b

Tecnicocientífica
: També ens podem apropar al món audiovisual des del vessant més científic i veure el funcionament de la càmera, el fenomen del comportament de la llum i la detenció del moviment, principis bàsics de la llum.

Lúdica: Una de las potencialitats de la fotografia com a eina educativa és la capacitat que té de ser lúdica i entretinguda. Es poden organitzar activitats divertides com ara gimcanes, concursos fotogràfics o exposicions, per involucrar-hi tot l’alumnat.

La incorporació progressiva de les noves tecnologies a l’àmbit educatiu sembla que deixa entreveure el potencial de la fotografia com a mitjà didàctic en l’escola. Així doncs, us animem a treure el màxim partit d’aquesta eina tan enriquidora.

Marta Ruiz
Fotokids