Beques Maria Rosa Culell d’Excel·lència Acadèmica de St. Peter’s School de Barcelona

Cal presentar la documentació abans del 30 de maig.

Les beques, que tenen com a objectiu donar suport als alumnes d’educació secundària obligatòria (ESO) que tinguin un expedient acadèmic excel·lent, volen evitar que la manca de recursos econòmics sigui un impediment perquè aquests alumnes puguin cursar els estudis de batxillerat en un centre educatiu de gran prestigi dins l’entorn acadèmic. Van dirigides a alumnes que no estiguin cursant els seus estudis a St. Peter’s School.

Requisits:
— Haver estudiat 4t d’ESO durant el curs 2014-2015.

— Tenir una mitjana d’excel·lent a 3r i 4t d’ESO avalat per un dossier d’aprenentatge (portfolio) personal.

— Tenir un bon nivell d’anglès.

Beneficis:
La dotació de cadascuna de les beques consistirà a cursar els estudis de 1r i 2n de batxillerat a St. Peter’s School en la modalitat escollida per l’alumne, assistint i participant en totes les activitats acadèmiques i escolars reglades sense cap cost per a l’alumne o la seva família.
Queden excloses de la dotació de la beca les taxes de matriculació d’exàmens externs, així com les despeses relacionades amb activitats extraescolars, viatges, etc.

Procediment:
1. Presentar la documentació següent, personalment o per correu certificat, abans del 30 de maig de 2015 a les oficines de St. Peter’s School (c. d’Eduard Toldrà, 18. 08034 Barcelona. Tel.: 932 043 612):

 • Imprès de sol·licitud de la Beca d’Excel·lència Acadèmica correctament emplenat.
 • Certificació acadèmica dels estudis d’ESO de l’alumne realitzats fins a la data de la sol·licitud.
 • Carta en què l’alumne exposi les seves motivacions per obtenir la beca, destacant si és possible una habilitat, una afició i una capacitat que el diferenciïn.
 • Carta del director, tutor o professor del centre on l’alumne ha cursat estudis d’ESO, en què manifesti la vàlua de l’alumne per a l’obtenció de la beca.
 • Documentació oficial, còpia de la declaració de la renda de l’any anterior.
 1. Els alumnes preseleccionats mantindran una entrevista amb el Comitè de Beques de St. Peter’s School en la qual podran presentar el seu dossier d’aprenentatge personal. Aquest dossier pot contenir:
 • Resultats acadèmics.
 • Títols oficials que avalin el nivell d’anglès: EOI, ESOL, TESOL, TOEFL, IELTS…
 • Títols oficials que avalin el nivell de qualsevol altre idioma: francès, alemany, xinès…
 • Activitats de voluntariat o acció social en què hagi participat.
 • Llista de les expectatives de futur que té l’alumne.

Proposem com a guia aquest vídeo d’una escola de disseny de Milà.

 1. El Comitè de Beques comunicarà, personalment i de manera provisional, la concessió de la beca als alumnes que l’hagin obtinguda abans del 13 de juny de 2015. D’aquesta manera, podran presentar la documentació corresponent a les qualificacions finals de 4t d’ESO abans del 27 de juny de 2015.
 2. La resolució definitiva del Comitè de Beques es publicarà a través del web de l’escola el 30 de juny de 2015.

Renovació de les beques:
Les beques se sol·liciten anualment, i si bé la concessió d’una beca implica els dos anys de batxillerat, el Comitè de Beques estudiarà cada any el progrés personal i acadèmic de l’alumne.