Objectiu: promocionar els estudis cientificotecnològics abans dels 16 anys

S’han escrit molt articles i s’han fet diverses experiències per promoure els estudis de ciència i tecnologia entre els nois i noies, però gairebé sempre s’han abordat amb alumnes adolescents, al voltant dels 16 anys, perquè es considera que aquesta és l’edat crítica per poder triar.

Tot i això, les evidències sembla que demostren que aquesta elecció a 16 anys es basa en actituds i percepcions sobre les carreres tecnològiques que s’han construït en anys anteriors. Sobretot les noies, els estudis d’enginyeria, per exemple, encara els veuen com si fossin per a nois amb talent (brainy boys). El professorat, els professionals de l’orientació i l’experiència laboral de les famílies no són suficients, moltes vegades, per trencar aquesta inèrcia, i el procés es continua perpetuant.

programa_STEM_curs2015_2016_ins_corominesInfluir quan es tenen 16 anys és massa tard. Potser s’hauria de començar a promoure l’interès per les carreres cientificotecnològiques a edats més joves, i en col·lectius que presentin dificultats socials i culturals per accedir a aquest tipus d’estudis.

I això és el que volem presentar en aquest article, el projecte portat a terme a la ciutat de Barcelona per promoure els estudis cientificotecnològics entre els nois i noies de 12-13 anys dels centres educatius de la ciutat: programa educatiu extraescolar STEM Barcelona.

L’objectiu d’aquest projecte és incrementar l’èxit educatiu de l’alumnat amb relació a la motivació, les qualificacions i les proves en matèries cientificotècniques i matemàtiques, i augmentar la competència de l’alumnat STEM en el rigor científic, el treball experimental i la recerca. En definitiva, incrementar el nombre d’alumnes que escullen opcions cientificotècniques quan acaben els estudis obligatoris, però amb un èmfasi especial en els alumnes que tenen més dificultats per accedir a aquests camps de coneixement.

Per portar endavant l’experiència, s’han escollit 11 centres de Barcelona (tots de titularitat pública). Els alumnes amb els quals s’ha treballat cursen segon de l’ESO (13 anys) i tots treballen com a activitat extraescolar en el desenvolupament de quatre mòduls de coneixement: la nutrició, la sostenibilitat, la robòtica i les matemàtiques.
L’impuls del projecte rau en l’estreta col·laboració entre l’autoritat educativa municipal i el mateix centre, però també en el suport d’altres entitats i organismes, com ara la New York Academy of Sciences, la Inspecció educativa i el Consorci d’Educació de Barcelona.
En total, hi han participat 301 alumnes, que han desenvolupat els mòduls de coneixement a través d’un treball extraescolar al llarg de 12 a 15 sessions durant el curs 2014-2015. Aquest treball s’estendrà al llarg de dos cursos acadèmics. En el moment d’escriure aquest article, s’ha treballat només el primer curs.

La valoració d’aquest primer any és positiva, sobretot pel que fa a la participació de l’alumnat. Els nois i les noies que han treballat els mòduls han pogut conèixer aspectes de la ciència i la tecnologia que no s’havien plantejat a les classes convencionals, temes que no s’havien tractat de la manera com s’ha fet als mòduls.

programa_STEM_curs2015_2016_ins_coromines_02Quins han estat els punts clau d’aquest primer any de projecte? D’una banda, la implicació del professorat, que ha rebut una formació didàctica i pedagògica per poder treballar amb altres mètodes i desenvolupar els continguts d’altres maneres. De l’altra, la implicació de les famílies, que, a través de diverses xerrades i sessions de treball, han entès el projecte i la importància del que els seus fills i filles fan extraescolarment per conèixer i estimar la ciència i la tecnologia. Finalment, és fonamental la implicació de la direcció del centre per donar a conèixer el projecte a la resta de professors i professores, perquè, encara que no hi participin, valorin la necessitat de difondre els estudis científics i tecnològics a tots els nois i noies, siguin quines siguin les seves possibilitats socials i culturals.