Tertúlies literàries dialògiques a l’Escola Coves d’en Cimany

Les tertúlies literàries dialògiques són una de les actuacions d’èxit que es desenvolupen a la Comunitat d’aprenentatge de l’Escola Coves d’en Cimany.

L’objectiu de les tertúlies literàries és dialogar de tot allò que susciti una lectura atenta del llibre acordat pel grup de lectors. Aquest grup de lectors, els infants de cada curs de l’escola des de P5 fins a 6è, es reconeixen com a “membres de la tertúlia on tots som iguals i som diferents”. Aquest punt de partida és clau per entendre el respecte davant de totes les opinions exposades, així com la creació d’ unes normes de participació igualitàries. Això garanteix, per exemple, un torn d’intervencions equilibrat i dinàmic.

Quan té lloc una sessió de tertúlia literària dialògica veurem els nens i nenes de cada nivell asseguts en rotllana, amb el llibre (o el text adaptat, per als més petits) i  una llibreta plena de les seves anotacions, al davant. Tots participen de la conversa col·lectiva sobre allò que han llegit, senyalant  aquells aspectes que volen comentar amb els companys.

La mecànica és senzilla: ja porten llegit la part del llibre que van acordar a la sessió anterior. Mentre la van llegir, a la llibreta, van anotar-hi allò que els cridà l’atenció – per la raó que sigui- i que volien compartir durant la tertúlia. En el moment d’iniciar la tertúlia, el moderador o moderadora pregunta qui vol intervenir i ho anota. Cada intervenció comença rellegint en veu alta, per situar als altres participants, l’apartat que han assenyalat. Un cop llegit, justifiquen raonadament perquè l’han volgut compartir. Comença un torn de paraules  per poder dialogar sobre allò que acaba d’exposar algun dels companys. És llavors quan la màgia de la conversa apareix: nens i nenes exposen,  opinen, valoren, ratifiquen, contrasten… sobre temes, continguts, idees, paraules, situacions…. Qualsevol intervenció és ben rebuda i comentada. Els participants van teixint un procés d’interacció compartit en un espai solidari i respectuós. Si allò que ha iniciat el diàleg ja no genera més conversa, es dóna la paraula a la següent persona que vulgui intervenir. I es va seguint aquesta dinàmica fins a finalitzar la sessió, en què es procura recollir  allò més significatiu del que s’ha conversat.

No es tracta, doncs, de fer una anàlisi literària tradicional. El que es busca és fomentar un espai compartit de reflexió i diàleg a partir de les múltiples interpretacions d’un text.

Per tot això, després d’una lectura individual, la conversa, a través de les diverses i diferents aportacions col·lectives, fa créixer l’aprenentatge cultural i literari de tot el grup i sobretot, el cohesiona. Aquests són els grans valors de la tertúlia literària dialògica de l’escola Coves d’en Cimany.

Marta Faus  és assessora LIC del Servei Educatiu d’Horta-Guinardó