Aprendre experimentant, resolent problemes i investigant: l’espai Tinkering de l’Escola Miralletes

L’Escola Miralletes ha pogut gaudir aquest curs 2020-2021 del seu propi espai de Tinkering, ja que el curs passat es va quedar amb la mel a la boca perquè la inauguració va tenir lloc el mes de març, dies abans del confinament per la pandèmia de la COVID-19. I quin millor amfitrió per valorar els primers mesos des de la seva posada en marxa que un dels ideòlegs de The Tinkering Studio, l’alemany Sebastian Martin, que va fa uns dies visitar l’espai del centre i va compartir una sessió de treball amb l’alumnat de 6è de primària.
Martin va poder comprovar de primera mà que els alumnes de l’Escola Miralletes estan entusiasmats amb aquest projecte, en el qual participen tots en una sessió setmanal al llarg del curs.

Un espai per experimentar, indagar, explorar i investigar a través de l’STEAM

El centre forma part del projecte des dels darrers quatre cursos com a escola Magnet, en aliança amb el CosmoCaixa. Aquest projecte els ha permès indagar en els mètodes científic i tecnològic, i incorporar-los al seu aprenentatge. L’antiga biblioteca de l’escola s’ha convertit en un espai per experimentar, indagar, explorar i investigar a través de l’STEAM (de l’anglès Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), en un procés en què participen els facilitadors, en aquest cas tècnics de l’espai Creactivity de CosmoCaixa, per plantejar una activitat amb una finalitat concreta. Els alumnes l’han de fer pensant com i per què, i analitzant els problemes i les solucions que es troben pel camí. No importa tant el resultat com que siguin capaços d’entendre i explicar als companys com han anat desenvolupant els diferents processos per arribar a aconseguir, o no, l’objectiu marcat.

En aquest cas concret, Sebastian Martin els va plantejar construir un circuit amb Marble Machines i que, al final del recorregut, una bola impactés en un instrument. El més important és que pensin com fer-ho, resolguin els problemes i, si pot ser, assoleixin l’objectiu. I, si no, que sàpiguen explicar per què no ho han aconseguit.

Aprendre fent

Els alumnes aprenen fent (learning by doing), analitzen els perquès, exposen les dificultats que han tingut durant l’activitat i generen coneixement en equip. No hi ha una sola manera de fer, totes són vàlides per intentar arribar a l’objectiu marcat, encara que no sigui aquesta la finalitat. Per això és important que els alumnes raonin i siguin capaços d’explicar per què han pres unes decisions i no d’altres, i quins problemes han hagut de resoldre durant tot el procés. Però encara és més important que manipulin, que toquin, que experimentin, que aprenguin dels seus errors i ho facin sense por.

The Tinkering Studio busca noves metodologies d’ensenyament combinant la ciència, l’art i la tecnologia. Els alumnes passen a ser el centre de l’aprenentatge en prendre decisions, resoldre problemes i guanyar en autonomia. L’ensenyament no se centra en els docents o facilitadors, que són peces per orientar. Qui arriba a les conclusions i desenvolupa l’aprenentatge són els alumnes. Es tracta de connectar els aprenentatges, construir coneixement i crear un diàleg constructiu entre alumnat i professorat que es trasllada després a l’aula.

La participació activa, la resolució de problemes mitjançant la interacció, la recerca de solucions alternatives, la construcció de raonaments, l’observació i la formulació de preguntes constructives, l’exploració lúdica i el treball en equip són algunes de les competències que pretén desenvolupar en l’alumnat el Tinkering. Tot, des d’una

perspectiva de desenvolupament de la creativitat, el pensament crític, l’autonomia i el compromís social.

L’espai Tinkering permet que tots els alumnes de l’Escola Miralletes puguin experimentar aquesta metodologia d’aprenentatge, sorgida fa gairebé quinze anys de l’espai creatiu Exploratorium de San Francisco. Sebastian Martin explica que el mètode Tinkering està arrelant a tot el món. En un primer moment, només s’enfocava a l’educació no formal, però amb el pas dels anys ha anat guanyant seguidors als Estats Units, Europa i Àsia, i s’està introduint en l’educació formal.