Un projecte Erasmus per conèixer el batxillerat competencial danès

Des de fa tres anys des del Consorci d’Educació de Barcelona coordinem el grup de treball Batxillerat Competencial per donar a conèixer experiències de centres que apliquen enfocaments competencials al batxillerat. 

Aquest grup de treball basa la seva recerca en dos eixos clau, l’acompanyament de l’alumnat i la implementació de metodologies competencials, i una de les seves accions ha estat presentar un projecte Erasmus + KA101 per visitar el centre danès Mercantec, un centre que ofereix el batxillerat EUX que incorpora matèries de cicles formatius. 

El passat mes d’abril cinc professors i professores d’instituts públics de Barcelona van visitar Mercantec i van poder identificar:

 • Estratègies per lluitar contra l’abandonament escolar i accions per vincular als i les joves al centre educatiu
 • Metodologies competencials que fomenten l’autonomia i el compromís de l’alumnat
 • Accions per acompanyar els i les joves durant la seva estada al batxillerat
 • Organització del batxillerat per incorporar mòduls formatius de formació professional

Una de les accions que van portar a terme va ser l’observació de classes entre iguals a partir d’una graella d’observació que prèviament havien dissenyat partint del model ISTOF d’avaluació entre docents. Aquesta eina es va fer servir per avaluar les classes d’anglès i es van analitzar diferents items relacionats amb:

 • Seguiment i avaluació
 • Inclusió i atenció a la diversitat
 • Claredat en les explicacions
 • Habilitat per facilitar l’activitat
 • Promoció de l’aprenentatge actiu i foment de les habilitats de metacognició
 • Clima a l’aula
 • Gestió de l’aula

L’estada també va permetre visitar instal·lacions de cicles de formació professional i es van poder observar classes on s’aplica la metodologia de treball per projectes. D’aquesta observació es va extrerue la conclusió que l’alumnat danès treballa en ambients on cal desenvolupar molt l’autonomia i la iniciativa, on el rol del docent és realment un guia que acompanya i l’alumne és al centre de l’aprenentatge. 

Els centres participants en el projecte són: Institut Escola Costa i Llobera, Institut Lluís Vives, Institut la Guineueta, Institut Anna Gironella de Mundet i Institut Les Corts. Aquests centres van formar un consorci de mobilitat amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

Prèviament havien mostrat interès en:

 • desenvolupar accions per aprofondir en la implementació de metodologies competencials al seu batxillerat
 • desenvolupar les accions de mobilitat internacional al seu centre, tant de professorat com d’alumnat
 • incorporar l’observació entre iguals com a metodologia per crear una comunitat d’aprenentatge al centre

Aquests centres van escollir un professor/a que tingués interès en aquests objectius i habilitats comunicatives en anglès per poder relacionar-se amb els companys danesos durant l’estada. 

Els resultats del projecte es poden consultar al web: https://sites.google.com/view/batxpro/