Ser mestre en la incertesa

Com moltes altres feines, la de mestre també ha canviat al llarg del anys, i en els més recents ho ha fet de manera accelerada. Qualsevol mirada retrospectiva a la professió