Escola Poblenou. Padrins i padrines de lectura

Els llibres són els nostres ulls màgics. Ens donen la saviesa i la informació, i ens guien pels difícils camins de la vida.” (Manorama Jafa)

La nostra escola està situada molt a prop d’una parada del Tram, a tocar del 22@. Situada al carrer Perú 139, al costat de l’escola de primera infància El Bressol del Poblenou, al cor del barri de Provençals del Poblenou, al districte de Sant Martí.

L’Escola Poblenou és una de les més antigues del barri. Va ser inaugurada el curs 68-69 i des d’aleshores s’hi han fet remodelacions per tal de dotar-la d’equipaments moderns i complets que permeten que els nois i les noies disposin d’un espai físic de qualitat per al seu aprenentatge.

Entenem l’escola com un sistema obert en connexió amb la família i la societat que l’envolta. Pensem que la interrelació d’aquests tres sistemes ajuda que el nen assoleixi un desenvolupament integral: adquisició de coneixements, d’hàbits i de valors d’una manera ordenada i contínua.

Desitgem que els nostres alumnes puguin trobar en el centre el respecte dels drets de tothom i els signes d’identitat que els permetin créixer, integrar-se i desenvolupar-se com a ciutadans, oberts al món.

En els últims anys ens hem renovat per convertir-nos en una escola de proximitat i qualitat. Disposem d’una visió consolidada a partir del projecte pedagògic inicial i remodelat en funció de les noves inquietuds i necessitats del nostre alumnat.

lectura

En aquest sentit, creiem que l’escola ha d’evolucionar amb el temps i, per tant, l’equip pedagògic del centre s’ha d’anar adaptant a aquesta evolució amb l’elaboració de projectes avançats, i a vegades pioners, al nostre barri.

En aquest context, com sempre, hem considerat que la lectura és fonamental en l’educació dels nostres alumnes i ens hem decidit a posar en marxa el projecte Padrins de Lectura.

Els objectius que ens plantejàvem en iniciar aquesta activitat eren diversos i els podem agrupar fonamentalment en quatre punts:

–  Per una banda, volíem afavorir la comunicació entre els alumnes dels diferents cicles i, per l’altra, fomentar actituds d’interès envers la lectura. Desitjàvem que tots els nostres alumnes trobessin en la lectura un món interessant on no sols es pogués desenvolupar “una activitat de l’escola” com és la lectura, sinó que es pogués somiar, compartir i viure conjuntament i amb il·lusió la màgia dels llibres.

–  Que els nostres alumnes més grans treballessin i assumissin el compromís i la responsabilitat de vetllar pels alumnes de cicle inicial. Desitjàvem que se sentissin “importants” dins del procés lector dels més petits i, d’aquesta manera, fomentessin el seu propi interès envers la llengua escrita amb respecte a la diversitat de cadascú.

–  Fer avançar els nostres alumnes de primer en l’aprenentatge de la lectura a través de la motivació i els vincles afectius i de solidaritat entre les parelles de lectors dels dos cursos.

–  Ampliar el temps de comunicació oral en la llengua vehicular de l’escola.

Funcionament de l’activitat

Des del curs passat (2008-2009) i com a activitat que es fa des de la biblioteca de la nostra escola, Padrins de Lectura aplega els alumnes de cinquè i de segon nivell.

 

Les mestres encarregades de dur-la a terme el curs passat eren la tutora de cinquè i la coordinadora de la biblioteca; aquest curs són les tutores de cinquè i segon. Les altres professores col·laboren en tot allò que calgui.

 

Hi participa tot l’alumnat dels dos cursos: tots els alumnes de cinquè hi participen, encara que el seu nivell de competència lectora no sigui prou bo (en aquest cas, un fillol/a té dos padrins alhora o la professora col·labora amb el padrí/ina).

 

Amb anterioritat, al començament,

 • es formen parelles de padrí/ina i fillol/a;
 • els/les padrins/es es preparen per a l’activitat a la classe de cinquè:
  • se’ls ensenya a formular preguntes de comprensió fàcils i difícils (interpretatives),
  • se’ls parla dels hàbits lingüístics (ser bons models, tornar la pregunta corregida…),
  • se’ls ensenyen estratègies d’anticipació (il·lustració de la tapa, un esdeveniment important…),
  • se’ls recorda que han de parlar en català…

 

Cada quinze dies, mig grup-classe de cinquè i mig de segon es reuneixen a la biblioteca. Cada parella seu en una taula i comença la lectura del llibre proposat per la tutora de segon.

 

El resultat és altament gratificant:

Els padrins/es van notant que se’n surten airosos i això millora la seva autoestima.

Els/les fillols/es se senten atesos per alumnes més grans i quan es troben al pati, menjador… se saluden amb afecte.

 

Primera sessió:

 • Es reuneix tot l’alumnat i el professorat implicat.
 • S’informa els alumnes dels objectius i del funcionament de l’activitat.
 • Presentació de les parelles.
 • Lliurament dels punts de llibre fets pels padrins/es als fillols/es.
 • Signatura del contracte d’apadrinament.

Altres sessions:

 • Cada parella ocupa una taula i comença la lectura del llibre corresponent.
  1. Abans de la lectura, els/les padrins/es pregunten de què pot tractar el llibre, tot mirant la il·lustració de la tapa…
  2. Durant la lectura, els/les padrins/es s’asseguren que els/les petits/es comprenen les paraules menys usuals, els retornen les preguntes si aquestes han estat formulades de manera no correcta, els pregunten què passarà a continuació, llegeixen una mica al fillol/a per oferir-li un model de lectura…
  3. Després d’acabar la lectura, els/les padrins/es fan preguntes per tal d’assegurar la comprensió lectora.
 • Cap al final de la sessió, els/les padrins/es han d’anotar al registre de lectures l’evolució feta pel fillol/a, intentant que siguin positives i d’ànim. La professora responsable de l’activitat els facilita una bateria de propostes (frases per a valorar la lectura) sobre la mecànica, la comprensió i l’actitud davant la lectura del fillol/a.

Última sessió:

 • Als alumnes de segon se’ls lliura el registre de lectures.
 • Els alumnes de cinquè reben el contracte d’apadrinament.
 • Els alumnes de segon donen als padrins/es uns llibrets amb escrits i dibuixos fets per ells/elles mateixos/es.

 

 

 

 

Magda Garcia Rius
Directora de l’Escola Poblenou