Gimnàstica del cervell

Tot i que a les escoles, gràcies als programes de formació, estem avançant molt pel que fa a la modernització TIC i a les relacions amb altres països, ens resulta menys fàcil incorporar a la nostra feina quotidiana a les aules noves eines que ens apropin a la comprensió del nen, oferint-li recursos específics a la seva individualitat única, com ho fa, per exemple, el Brain Gym (és a dir la Gimnàstica del Cervell, també coneguda com Kinesiologia Educativa).

Aquesta tècnica basa la seva aportació en la comprensió de l’aprenentatge a través del moviment, en l’observació conscient de la intenció amb la qual ens movem i en la integració de noves maneres de moure’ns més adients amb els nostres objectius. Tot això ho fa mitjançant unes activitats senzilles i eficaces, la qual cosa cada vegada s’ha de tenir més en consideració, vista la tendència sedentària de la nostra societat i dels nostres infants. La metodologia d’aprenentatge que proposa Brain Gym s’ha mostrat com un dels recursos més eficaços per assolir l’excel·lència personal. Una prova d’això és el fet que s’ha estès per més de 80 països i s’ha traduït a més de 30 llengües en menys de 30 anys.

Isabel Compan Fernandez
Mestra a l’Escola Mediterrània