Gimnàstica del cervell

Tot i que a les escoles, gràcies als programes de formació, estem avançant molt pel que fa a la modernització TIC i a les relacions amb altres països, ens resulta menys fàcil incorporar a la nostra feina quotidiana a les aules noves eines que ens apropin a la comprensió del nen, oferint-li recursos específics a