COMPETÈNCIES PER AL LIDERATGE EDUCATIU: Una iniciativa per ajudar a canviar el xip

El 12 d’abril passat, a la Facultat de Geografia i Història de Barcelona es va celebrar una jornada de reflexió i debat presentada amb el títol «Competències per al lideratge educatiu». Aquest acte va ser una iniciativa conjunta del Consorci d’Educació de Barcelona, l’Associació AXIA, Jesuïtes Educació, Blanquerna, ESADE i la Fundació Jaume Bofill, els quals des de l’any 2008 estan constituïts com a grup permanent de reflexió i de promoció del lideratge educatiu.

A la jornada van assistir prop de 200 directors i directores de centres educatius de la ciutat.
A la jornada van assistir prop de 200 directors i directores de centres educatius de la ciutat.

Aquesta jornada, a la qual van assistir prop de 200 directors i directores dels centres educatius de la ciutat, era la segona part d’un seminari celebrat el 30 de maig del 2009 a Can Bordoi. L’objectiu era compartir amb les direccions de la ciutat la reflexió sobre les competències per al lideratge educatiu, pel seu paper estratègic per afavorir un clima de centre adequat que propiciï la millora de la qualitat educativa.

Amb aquest objectiu la jornada es va dividir en dues parts. La primera, que va tenir lloc al llarg del matí, va incloure les ponències dels professors Francesc Pedró i Francisco Longo. I la segona, a la tarda, va consistir en el debat dels continguts de les ponències a través de grups de treball. La jornada va acabar amb una sessió conjunta amb tots els participants en què es van exposar els resultats del treball dut a terme pels diversos grups.

Els resultats d’aquesta jornada de reflexió seran un dels punts de partida d’una recerca sobre les direccions de centres educatius que farà la Fundació Jaume Bofill i que se centrarà en les pràctiques, percepcions i valors del lideratge educatiu.

Durant la jornada es va projectar el vídeo Liderar per educar, elaborat pel Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest vídeo recull el testimoni de deu directors i directores de centres públics i concertats de la ciutat.

DSC_0608
Per la tarda es van debatre les ponències a través de grups de treball

La jornada va servir per posar en evidència la necessitat de les direccions dels centres de «canviar el xip» i donar resposta als reptes educatius del nou context social. Del treball per grups n’han sorgit termes i idees com equip, projecte educatiu, lideratge pedagògic, professionals satisfets, il·lusió, objectius similars de la pública i la concertada, etc.