Activitats culturals: la literatura i les altres arts

Com a professora he promogut la programació de visites artístiques en el marc de les assignatures de lletres, d’acord també amb la tendència al comparativisme interartístic de l’actual ordenació dels currículums de l’ESO i el batxillerat.

Us animo, per exemple, a assistir a les rutes del MNAC que es programen per a les escoles: el recorregut per les obres que encapçalen els diferents moviments artístics proporcionen a l’alumnat una comprensió addicional i complementària a la que adquireixen a les classes de literatura sobre la configuració de les diverses formes, sobre com la visió que els artistes tenen de la realitat s’expressa a través d’un ús propi del llenguatge. Les relacions dels textos i períodes treballats a l’assignatura de literatura s’entrellacen amb els moviments artístics globals, les relacions s’entreteixeixen, se’n destrien els punts en comú i els divergents, creix el coneixement general del període cultural, i l’alumne comença a comprendre quina cosa és l’estètica.

MNAC
MNAC

Moltes institucions culturals de Barcelona ofereixen activitats per a les escoles amb què podem obrir els nostres currículums a noves expectatives: museus, teatres, biblioteques, espais públics de música clàssica com L’Auditori, entre altres institucions d’índole diversa; una programació impulsada, d’altra banda, pel Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat/educacio/pec).

Així, ensenyem als alumnes a ser lectors, i també espectadors de pintura, d’escultura, de fotografia, d’història, de teatre, oïdors de música; a entendre l’art d’una manera transversal, interartística, i intercultural en la mesura que les obres estan connectades amb les cultures d’altres països, dreçant camins de coneixement enriquidors en la seva pluralitat.

Marta Prunés-Bosch
Professora de llengua i literatura