Quin paquet (de recursos) del PAC

Hi ha situacions que de tan rodones són màgiques. Així va començar el nostre PACa l’Escola Pública Sagrada Família.

L’escola, després d’unes llargues obres de tres anys, que van ser molt cansades i desgastadores, va donar a entendre a l’equip de mestres que l’escola penjava d’un fil.

Sabíem que volíem canviar coses. El desig era que el nostre centre funcionés encara millor, que els alumnes acabessin més ben preparats i les famílies més satisfetes, i que l’equip de mestres i l’altre personal relacionat amb l’escola fossin el motor del bon funcionament general.

Fruit de la reflexió i del treball col·lectiu, el pla es va iniciar fent tentines. El primer curs va ser dur, calia formació i explicar molt bé què es volia fer, comunicar a tots els membres de la comunitat educativa quina ruta havíem de seguir tots plegats per arribar al nostre objectiu final. Tot era un gran repte!

Va arribar un bon embalum de feina quan vam haver de rendir comptes a l’Administració, però si s’ha fet la feina ben pensada, comunicada i documentada, quan ho has d’explicar te’n surts prou bé.

Amb l’experiència tot s’equilibra de nou. L’equip de mestres es mostra més proactiu, les famílies ja saben de què va i els alumnes ja esperen oferir les seves col·laboracions; es converteix en una tasca enriquidora.

foto inici PAC

Han estat molts agents els implicats. A més dels mestres, els alumnes, les mares i els pares, hem comptat amb l’AMPA, l’inspector, les feineres, els conserges, el cuiner i les cuineres, la bibliotecària, el monitoratge de les activitats extraescolars, el monitoratge de l’estona de migdia (menjador), els instituts del nostre recorregut amb els seus professors i alumnes, la Universitat de Barcelona…; tots plegats han fet possible aquesta tasca.

El Pla ens ha ajudat a posar més ordre en el funcionament del centre, els projectes, les comissions, els grups de treball…, tots orientats cap als mateixos objectius. Treballar per objectius acostuma a ser sempre més clar i ajuda a col·locar tot allò que es fa de manera més sistemàtica. Nosaltres diem: «Cada cosa queda endreçada dins del seu calaixet».

Pel camí s’han aconseguit recursos econòmics importants i, si tot va bé, uns perfils singulars que, sincerament, ens han ajudat molt a recórrer-lo.

Ara, després de tres anys, estem arribant al final, i això de ben segur que ens ha ajudat a crear un mètode millor. Ens ha ajudat a conèixer-nos millor i, finalment, a contribuir en els dos grans objectius inicials: millorar els resultats educatius de l’alumnat i millorar la cohesió social de la nostra comunitat educativa.

De passada, us volem dir que impregnar una escola dels desitjos de cadascú sempre és difícil, però si es treballa en equip, allò que expliques té molts més matisos de color i ens encoratja cada vegada a fer-ho millor.

Equip impulsor de l’Escola Pública Sagrada Família de Barcelona