TAULA RODONA: Els decrets sobre l’autonomia de centres, la direcció i l’avaluació, a debat

Per tal d’aproximar-nos a les expectatives, preocupacions i reptes que es plantegen els equips directius dels centres arran del desplegament de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), el consell de redacció de Fer Escola a Barcelona va creure oportú convocar una taula rodona amb persones que ocupen o han ocupat el càrrec de directors d’escoles


Francesc Pedró: autonomia escolar, lliçons de les comparacions internacionals.

Quan algú, en aquest cas Francesc Pedró (senior policy analyst del Centre for Educational Research and Innovation de l’OCDE), és capaç de mantenir l’atenció d’un auditori de més de 800 persones, totes elles qualificades en l’àmbit educatiu, procedents de direccions de centres, inspecció, tècnics, etc. de tot Espanya, amb una conferència de dues hores farcida