El PAC fou una oportunitat per endreçar projectes

A la nostra escola, Dolors Monserdà-Santapau, la primera vegada que vam sentir parlar de PAC ningú no sabia ben bé què era, però aviat una escola de la zona que l’havia iniciat aquell any ens ho va explicar.

Es tracta del Projecte d’autonomia de centres. Ens va agradar la paraula autonomia, ja que és un concepte que pensem que va molt lligat a la manera de fer de cada escola.
Vam informar el Claustre i el Consell de la possibilitat de participar en el PAC, i després d’obtenir el seu suport i la seva aprovació, vam elaborar el Projecte.
Des de l’escola ja havíem iniciat un procés de reorganització dels diferents projectes que dúiem a terme i vam veure que el PAC podia ser una oportunitat per endreçar-los.

Al principi ens va costar sistematitzar els objectius, les estratègies i les activitats que volíem portar a terme, així com elaborar indicadors d’avaluació valorables objectivament. Però el desenvolupament del mapa estratègic ens va ajudar a aconseguir aquesta sistematització.

El nostre PAC, al llarg d’aquests quatre anys, ens ha portat a debats pedagògics, a revisar la pràctica i la metodologia de l’ensenyament, i a cohesionar més el Claustre com a equip de treball.
L’objectiu que ens vam plantejar va ser millorar els resultats educatius del nostre alumnat i la cohesió social.

La valoració que s’ha fet al Claustre i al Consell Escolar d’aquests quatre anys de PAC ha estat molt positiva perquè ens ha permès redefinir més el nostre Projecte, unificar metodologies i avaluar tot allò que s’anava fent. També s’han valorat molt positivament els recursos econòmics addicionals, que ens han permès disposar de més material, així com la definició de perfils singulars, que ha permès que mestres compromesos amb el projecte educatiu poguessin romandre a l’escola i disposar així de la figura d’uns assessors que han contribuït a millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

Creiem que qualsevol centre que tingui un projecte educatiu concret l’ha de poder desenvolupar amb la màxima «autonomia» possible.

Equip directiu
Montse Marquet, Roser Bassedas i Josep Lluís Favà
Escola Dolors Monserdà-Santapau