Sol·licitud urgent

A qui correspongui.
Jo, Manuel Fernández, aprofitant l’inici de curs, amb el degut respecte i consideració…

EXPOSO:
Que hi ha mestres i professors (i són molts i moltes, us ho asseguro) dotats d’una qualitat poc freqüent: mai hi renuncien. Que, malgrat que sàpiguen que és difícil, treballen dia a dia, obstinadament, per aconseguir que els seus alumnes tinguin més i millors oportunitats en el futur. Que saben portar el qui crida l’atenció, ajuden aquell a qui li costa, acullen l’immigrant que acaba d’arribar i s’enfaden quan algú oblida que el respecte pels altres s’expressa sempre en les petites coses. Que fan fàcil allò que resulta difícil d’entendre perquè, abans d’explicar-ho, es posen al cap dels nois i les noies per anticipar les dificultats que poden tenir. Que mai no hi renuncien perquè saben que, si ells ho fan, la classe trontolla i altres coses també.

Per tot això, respectuosament,

DEMANO:
Que cadascú faci allò que li correspon fer (ni més ni menys) perquè aquests mestres i professors no hi hagin de renunciar mai.