Un petit infant en creixement

L’Institut Escola Turó de Roquetes neix de la integració de dues escoles —Sant Antoni Maria Claret i Gaudí— i la comunitat educativa de secundària de l’Institut Collserola.

El procés de gestió del projecte ha estat laboriós i complex. Fusionar dues estructures educatives de primària, definides i potents, amb els seus propis projectes educatius, i afegir-ne una de secundària, també estructurada i amb entitat pròpia, ha fet necessàries moltes hores de reunions, reflexions i treball d’organització i pedagògic.

Hem anant desenvolupant els òrgans del futur infant: organització educativa, projecte educatiu de centre, normativa de convivència, calendari d’actuacions, projecte pedagògic, etc.

Finalment, el nadó va obrir els ulls i el 12 de setembre es va presentar al barri i a la ciutat. Ara és un petit infant en creixement que encara s’ha de desenvolupar en alguns aspectes i que té unes enormes ganes de créixer. L’equip de mestres i professors que en fan possible el desenvolupament educatiu està abocat al projecte, i assegura una feina diària de qualitat i rigor. La complexitat de l’entorn social del centre afegeix condiment al repte plantejat. Un repte que la comunitat educativa del nou centre afronta amb una reflexió educativa profunda, amb un treball seriós i, sobretot, amb il·lusió, amb molta il·lusió.

Antoni Aragón
Director de l’Institut Escola Turó de Roquetes