Diré el pecat, però no el pecador

Aquest cartell va ser fotografiat el diumenge dia 29 de gener de 2012 quan era enganxat al vidre d’un centre no reglat de formació professional…Com que la caritat cristiana ens ha ensenyat a dir el pecat, però no el pecador, no esmentarem ni el nom ni la ubicació de l’establiment, però sí que és centre col·laborador del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, del Departament de Treball i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

cartell errades ortogràfiquesSeria molt divertit acarnissar-se amb les faltes d’ortografia, incloent-hi la que han intentat dissimular, o fer acudits fàcils sobre formar-se en un centre que penja cartells com aquest. També podríem anar més enllà i apostar si és o no és publicitat enganyosa o, almenys, confusa. No val la pena.

Aquest cartell ens ha de servir per adonar-nos que la formació professional del nostre país necessita valentia política, que s’unifiqui en una sola instància l’FP inicial, l’ocupacional i la contínua, i que, a més, tota passi pel filtre final de l’acreditació externa. Hi ha una directriu comunitària que així ho determina. A la gran major part de països de la Unió Europea ja s’ha fet, però a casa nostra, com una malura endèmica, continuem amb compartiment estancs que col·laboren poc i es malfien els uns dels altres. En moments de crisi, unificar esforços és imprescindible, ni que sigui perquè la inspecció educativa pugui passar per aquests centres no tant a corregir-los les faltes d’ortografia, sinó a vetllar pel compliment de la norma i per la garantia dels drets dels ciutadans.