Cinema per a estudiants

Sessions cinematogràfiques ara també en línia.

Cinema per a Estudiants és una iniciativa privada al servei de l’ensenyament des del 1996. Se centra en dues activitats principals:

– L’organització d’un cicle anual de cinema adreçat a diferents nivells i àrees de l’ensenyament obligatori i postobligatori. Cada curs es programen un seguit de films, seleccionats amb un criteri cultural i lúdic (l’alumnat ha de gaudir veient-los), que es projecten en sales de cinema de diferents poblacions per tal d’aprofitar l’atracció que la gran pantalla ofereix com a eina educativa i d’apropar el llenguatge cinematogràfic al treball dins de l’aula.

– La realització de sessions de cinefòrum a l’aula, en què estudiem i reflexionem sobre temes diversos a través de la projecció, l’anàlisi i el comentari de fragments de pel·lícules.

Els preus d’aquestes dues activitats que oferim són a les diferents seccions:

– Preu del cicle de cinema: 4,60 euros per alumne.
(La informació està penjada a la secció «Cicle de cinema Curs actual» i, dins d’aquesta, a «Inscripcions i preu».)
– Preu de les sessions especials: 325 euros (IVA inclòs).

Ara també a Cinema per a estudiants s’ofereix un nou suport didàctic per a l’aula i per a l’autoaprenentatge individual a través d’un seguit d’activitats interactives i auto corregibles, les “activitats en línia” que figuren en alguns films de la secció Recursos en xarxa. L’objectiu de Cinema per a estudiants és, a més, convertir-se en un nou espai de difusió cinematogràfica que potenciï l’intercanvi d’idees i el debat al voltant del món de l’audiovisual i l’educació.

Consulteu l’apartat «Com utilitzar la pàgina».

Més informació:
José Pica
info@cinemaperaestudiants.cat