Les revàlides

Es faran a tot l’Estat al final de primària, ESO i batxillerat.

El Consell de Ministres aprova avui l’esborrany de la reforma educativa de Wert, que preveu, entre altres coses, la recuperació de les revàlides, les quals s’haurien de fer a tot l’Estat al final de primària, ESO i batxillerat.

Preveu una avaluació al final de primària que no tindria «conseqüències acadèmiques», una a quart d’ESO i una altra al final de la FP o del batxillerat; en aquest darrer cas, l’accés a la universitat dependria en un 60 % de les qualificacions del batxillerat i en un 40 % de la nota d’avaluació, però també dependria d’un filtre establert per la mateixa universitat, com ara entrevistes o proves d’accés. A més, la reforma també inclou una prova diagnòstica a tercer de primària per detectar i solucionar a priori possibles problemes abans d’acabar aquesta etapa.

Quan Wert va presentar la seva llei de reforma educativa a finals de juny, va explicar que aquestes avaluacions «externes» s’haurien de fer a tot l’Estat al final de primària, ESO i batxillerat o FP, però no va deixar clar quina administració seria l’encarregada d’elaborar-les i corregir-les, ja que les competències executives estan traspassades a les comunitats autònomes. En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat reivindica al Govern central que les competències en aquesta matèria corresponen a l’Administració catalana, d’acord amb el que preveu la Llei d’educació de Catalunya (LEC).

Què n’opines, d’aquestes proves?

ABC
Los alumnos de la ESO tendrán que aprobar una evaluación final para obtener el título (18/09/2012)

Ara
El ministre Wert vol homogeneïtzar continguts amb les revàlides
(13/09/2012)

El govern espanyol decidirà el 65% de les matèries que estudiaran els escolars de Catalunya (14/09/2012)

El Periódico
Les noves revàlides d’educació seran potestat del ministeri (13/09/2012)

Wert insisteix que les revàlides seran uniformes a tot Espanya (14/09/12)

El ministeri decidirà el 65% de les matèries que estudiaran els escolars catalans (14/09/2012)

El Punt Avui
Wert anuncia avaluacions “nacionals” (14/09/12)

TV3
L’Estat avaluarà els alumnes al final de cada etapa (13/09/2012)

324.CAT
Wert anuncia avaluacions al final de cada etapa educativa per homogeneïtzar continguts (14/09/12)