Projecte SAL: Hangzhou-Barcelona

Peça de Julia Castro
Peça de Julia Castro

Fins al 4 de novembre, a la seu d’Artesania Catalunya es pot veure una exposició del projecte fruit de l’intercanvi entre un centre de Barcelona i un de la Xina. S’exposen una setantena de peces d’artistes, la majoria estudiants de joieria artística de l’Escola de l’Art del Treball (EAT), que giren a l’entorn de la sal gemma.

El projecte SAL va néixer de la inquietud de dues escoles per anar més enllà de les seves fronteres, i veure i entendre el que fan els altres partint d’unes mateixes pautes, però aplicant-hi processos i formes de treballar diferents, i valorant tota l’experiència com un procés d’aprenentatge i intercanvi cultural i artístic.

El punt d’inici va ser el febrer del 2010 quan Aiyu Zhu, alumna de la China Academy of Art (CAA) de Hangzhou, va visitar l’Escola d’Art del Treball (EAT) de Barcelona, aprofitant un viatge que feia per Europa. El març del 2011, deu alumnes i dos professors de l’EAT van viatjar a la Xina per participar en una mostra conjunta de peces representatives de les dues escoles.

Amb aquest intercanvi vam poder veure que els nostres plantejaments docents són molt diferents. Des de Barcelona formem els alumnes en matèries concretes de joieria, però també donem una formació artística general. Els projectes estan coordinats per dues o més matèries de manera que l’alumne pot tenir una visió més transversal i rica en continguts projectuals i culturals de l’aplicació dels coneixements i les habilitats adquirides.

D’altra banda, en la metodologia de la CAA l’alumne assisteix a diversos tallers a cada curs, que són impartits cadascun per un professor amb un projecte determinat i amb una metodologia pròpia. A cada taller l’alumne ha de fer tots els passos del projecte, des del disseny fins a la realització de la peça; i tot el procés està guiat i pautat pel mateix professor. Precisament aquesta gran diferència va ser el que ens va cridar l’atenció i ens va fer pensar a dur a terme un projecte comú.

La sal gemma com a material i com a concepte
Arribats en aquest punt, ens va semblar molt interessant treballar un mateix projecte des de punts de vista diferents, introduir aquest projecte dins de la programació anual de les nostres aules i treballar-lo amb la metodologia pròpia de cada escola.

El plantejament d’aquest projecte comú va ser escollir un material que funcionés com a leitmotiv de la joia. Es va pensar en un material que fos fàcil de trobar en tots dos llocs, que no tingués un cost elevat i que no fos un material comú dins de l’aplicació en la joieria. Aquest material és la sal gemma.

L'autora de la joia és Isabel Alejo
L'autora de la joia és Isabel Alejo

La sal gemma és un mineral que a Catalunya es troba a les mines de sal de Cardona, i a Àsia, a les mines de sal de les muntanyes de l’Himàlaia. És un material d’ús comú, senzill i quotidià, i és fàcil de trobar i de cost econòmic baix. També destaca per un alt valor simbòlic i conceptual. Les seves característiques tècniques en fan factibles la manipulació i la incorporació en una joia. El fet de ser un element efímer atorga, d’una banda, connotacions conceptuals a l’obra i, de l’altra, un valor afegit a l’hora de plantejar el repte del disseny i l’elaboració d’una joia amb un llenguatge contemporani.

Un projecte d’escola
A l’EAT entenem el Projecte SAL com un projecte d’escola, per aquest motiu vam intentar que englobés el màxim nombre possible de membres del nostre centre. Així, vam convidar tots els alumnes i exalumnes del cicle de joieria a participar-hi, igual que els professors de l’escola de tots els departaments. Vam considerar que incloure-hi diferents disciplines enriquia el projecte, perquè s’hi podien descobrir experiències de peces de petit format molt allunyades de les característiques o les maneres de fer de l’ofici de la joieria.

En el cas dels exalumnes i professors, la temàtica, la tècnica i els materials han estat lliures. En el cas dels alumnes de cicle, hem introduït aquest projecte dins de la programació anual de diversos mòduls. En la matèria de gemmologia han tallat la sal gemma; i les joies s‘han construït al taller de joieria.

Els alumnes del primer curs van treballar el projecte des del mòdul de modelatge i maquetació. Es demanava als alumnes que, manipulant cera de modelar, fessin un anell escultòric en el qual havien d’incorporar la sal com a part important de la joia. Als alumnes de segon, se’ls va proposar des de la matèria de projectes de joieria, treballar la idea d’unes aliances, amb el títol d’«aliances de sal», entenent aliances com la joia que porten dues persones com a símbol d’unió entre elles.

Volíem que els alumnes sentissin com a propi el projecte i que en fossin una peça fonamental. Per això vam decidir que aquest projecte constituís una formació extra per als alumnes. De manera que els alumnes de segon curs van assumir les diferents tasques que comporta organitzar una exposició: difusió, notes de premsa, muntatge de l’exposició, realització de les cartel·les, gestionar una xarxa social que mantingui al dia la informació de tot el procés…

El Projecte SAL a Hangzhou
A la CAA l’objectiu dels tallers duts a terme en el marc del projecte va ser la formació d’estudiants del primer curs en la comprensió de la forma i la construcció basada en «la cultura original i els elements naturals». La sal es treballava a partir del seu aspecte efímer, conceptual, i es van crear peces únicament amb la gemma, esculpint, tallant i gravant el mineral. La classe de segon curs se centrava en l’alliberació de la figura en cada peça de sal amb tècniques artesanes: a vegades una forma, d’altres una textura. La sal es combinava amb el vidre per crear collars.

Amb aquest catàleg hem volgut deixar constància dels resultats d’aquest intercanvi cultural, artístic i acadèmic, en el qual hem treballat moltes persones amb esforç, creativitat i optimisme. Agraeixo el compromís i la dedicació dels meus companys i el suport mostrat per professionals del sector i entitats públiques. Sense tots vosaltres Projecte SAL no hauria estat possible.
Gràcies.

Sandra Yelo
Coordinadora Projecte SAL
Professora a l’Escola d’Art del Treball
Projecte SAL a Facebook.

(El catàleg de l’exposició està a la venda (5 €) a l’Escola d’Art del Treball (c. del Comte d’Urgell, 187, Escola Industrial, edifici 21). També es pot sol·licitar a través de l’adreça electrònica projectesal@gmail.com.)