Aprenent en un entorn proper al laboral

El 21 de març vam tancar un altre període dels tallers «Oficis a la ciutat». Participar-hi com a «referent» és tot un privilegi perquè et converteixes en testimoni d’uns escenaris d’aprenentatge molt particulars. Uns escenaris en què les relacions es tranquil·litzen i maduren, en què es comparteixen neguits, preocupacions i interessos. Uns escenaris en què tots aprenem.

biciclot2

Els tallers esdevenen veritables espais en els quals les adaptacions no són forçades. Els nois i les noies aprenen en un entorn proper al laboral i recuperen el que saben de l’escola tot actuant com a professionals. Els canvis que fan alguns dels nostres alumnes són tan grans, tan potents, que conviden a demanar a crits la continuació d’aquesta iniciativa, que és capaç de reconduir actituds i d’oferir oportunitats d’èxit.

«Es que aquí he aprendido haciendo», aquesta és la frase més recurrent, aquesta i trobar-se a la porta dels tallers abans d’hora per començar la jornada. I això, amb els nostres nois i noies és molt significatiu.

Berta Allo
professora del Col·legi Salesià Sant Josep

Els tallers «Oficis a la ciutat» són un recurs per a la diversificació curricular i s’adrecen principalment a l’alumnat que necessita una organització diferent de l’establerta al centre pel que fa a continguts i criteris d’avaluació per a 3r i 4t d’ESO. Permeten a l’alumnat conèixer de primera mà entorns i perfils professionals ben diversos, que representen un estímul per continuar els estudis i que contribueixen a l’orientació acadèmica i professional que es du a terme des dels centres de secundària.

Enllaç amb el blog Oficis a la ciutat