Famílies amb veu

Si entreu al web www.familiesambveu.cat us cridaran l’atenció un seguit de testimonis ben diversos, com per exemple pares i mares «de carrer», com ara Carles Benito de l’escola Mercè Rodoreda, que diu: «Som pares que fem la porta, famílies que ens trobem a la sortida de l’escola i des d’allà comentem les coses, sorgeixen les iniciatives i veiem com participar-hi. Estem en un barri concret i ens impliquem solidàriament amb els problemes derivats de la crisi». Per tant, una veu que convida a coordinar-se i treballar plegats, cosa que, sembla mentida, tampoc no està tan lluny del que diu Antoni Parellada, director dels Jesuïtes de Sarrià, sobre l’AMPA del seu centre. Per a ell, és un bon model del que es pot fer, ja que «intenta obrir tots els ponts que pot perquè els pares puguin tenir una comunicació fluida amb la vida de l’escola, i conèixer i incidir en la seva estructura interna».

El nexe entre aquests dos testimonis és el projecte «Famílies amb Veu», que impulsa la Fundació Jaume Bofill amb la col·laboració de les principals federacions d’AMPA i d’agrupacions escolars catalanes, per tal de generar un marc unitari des del qual es faci conèixer el valor afegit que aporten les famílies al sistema i es legitimi el seu lideratge entre el sector pares i mares, com a interlocutors vàlids en el sistema educatiu.

La iniciativa parteix de dues evidències contradictòries: d’una banda, l’increment constant del valor afegit que les famílies aporten a l’escola, sigui en forma de recursos econòmics (tant a la pública com a la privada concertada), sigui amb l’aportació de temps voluntari i d’implicació desinteressada; i de l’altra, la feblesa de la veu de pares i mares en les estructures de participació democràtica formal del sistema educatiu.

Es tracta d’un projecte de recerca i acció que al llarg de dos anys posarà a prova la salut de la participació de les famílies a les AMPA, als consells escolars i altres moviments del territori. Paral·lelament obrirà un procés participatiu mitjançant grups de debat, amb l’objectiu de fer un diagnòstic compartit que identifiqui les febleses i les oportunitats del moviment de pares i mares al voltant de l’escola, amb l’horitzó de redactar un Llibre Blanc que marqui el full de ruta de la participació de les famílies en l’horitzó 2030.

Des d’aquí us animem a participar-hi, a ressenyar les vostres iniciatives i a fer-hi els comentaris que cregueu oportuns. Com més veus parlin del paper dels pares i mares, més s’escoltarà la pròpia veu.

Equip de Famílies amb Veu