Els alumnes de 1r d’ESO amb dificultats rebran reforç de matemàtiques i llengües en grups reduïts

Els alumnes de 1r d’ESO que acabin la primària amb males notes, entre un 10 i un 15 % del total, faran matemàtiques i llengua en grups reduïts, o bé se’ls orientarà perquè dediquin les hores optatives a reforçar aquestes matèries.

És una de les novetats de la implantació el curs vinent del Programa Intensiu de Millora (PIM) del Departament d’Ensenyament en l’atenció a la diversitat de l’alumnat i la personalització de l’ensenyament.
Es tracta d’una mesura específica, adreçada a l’alumnat que s’incorpora a primer curs d’ESO i que presenta dificultats generalitzades d’aprenentatge, i que vol millorar i reforçar les competències bàsiques en l’àmbit lingüístic i matemàtic. Aquest reforç es farà de manera general en horari d’assignatures optatives.

Ara, 31-05-2013

«Separats per reforçar llengua i matemàtiques. Els alumnes amb dificultats a 1r d’ESO rebran suport a part fins a assolir el nivell»

El Periódico, 31-05-2013

«Els instituts catalans podran separar els alumnes de 1r d’ESO més endarrerits. Les classes extra es podran impartir també a l’hora de les matèries optatives»

El País, 31-05-2013

«Irene Rigau segregarà els alumnes que obtinguin pitjors resultats».

La Vanguardia 31-05-2013

«Els alumnes amb dificultats a 1r d’ESO estaran en classes a part. El reforç, a català, castellà i matemàtiques, serà només d’un any»

1 comentari a “Els alumnes de 1r d’ESO amb dificultats rebran reforç de matemàtiques i llengües en grups reduïts”

  1. Sembla correcte organitzar reforços per als alumnes que presenten dificultats, però això no resol el problema de la veritable atenció personalitzada a l’aula.
    Quan una alumnes “no segueixen” ho resolem dictaminant que “tenen dificultats” i que “necessiten reforç”.
    Els alumnes que presenten necessitats tenen dificultats “especials” en les matèries concretes o tenen dificultats en seguir el ritme que ha marcat el docent? Són coses diferents.
    Reforç a les dificultats, sí, però també atenció real a la diversitat.
    És la meva opinió.

Deixa un comentari