Ara és l’hora de la reforma horària

Catalunya es troba en un context de ràpides transformacions socials, econòmiques i polítiques ocasionades per l’onada sobiranista. La creativitat i la innovació motivades per l’anhel de canvi fan que la reforma horària sigui més viable i es trobi més a l’abast de la consciència de cadascun dels individus i de les organitzacions que l’han de protagonitzar. La por del canvi i les resistències es pot veure reduïda si es canalitza en el marc de l’anhel majoritari de canvi.

El país requereix noves estructures que permetin principalment fer que la ciutadania millori la qualitat de vida, per la qual cosa es fa del tot imprescindible tenir en compte el factor temps. Els experts que s’agrupen a Ara és l’Hora. Iniciativa per a la Reforma Horària creuen que ha de ser una variable rellevant en la recerca de creixement i de benestar davant el desafiament de la crisi econòmica devastadora. Ens calen nous vectors que ens permetin reconstruir l’economia productiva i la política pública.

El moment zero s’apropa, i a ningú se li escapa que reformar els horaris per tal d’adaptar-los a uns altres de més racionals és una gran oportunitat. Aquest proper any esdevindrà clau per a la definició de les bases que ens han de tornar a l’organització del temps de la vida quotidiana que havíem tingut sempre, amb excepció dels darrers cinquanta anys, sobretot a les ciutats i, en un grau més petit, en ambients rurals.

La coincidència entre els experts i el Govern de la Generalitat de Catalunya és total en el fet que cal desfer-se de la rèmora que representen els horaris actuals, que tenen l’origen en el desarrollismo franquista. A gairebé tot Europa, l’horari laboral és de nou a cinc, amb un màxim d’una hora de pausa per dinar a meitat de la jornada. A l’Estat espanyol —i, per tant, a Catalunya—, però, és habitual que els treballadors s’aturin dues hores per dinar i que les seves jornades s’allarguin fins a les set o les vuit del vespre. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les nou en el millor dels casos, dificulta el temps d’atenció per als infants i la gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum de cultura i, per descomptat, rebaixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva, se solapen el temps personal i el temps de descans.

Els nostres horaris no tenen l’origen en el clima. Això és un mite que es desmunta en viatjar a Portugal, el Marroc, Itàlia o Grècia, i comprovar que en aquests països també sopen a les set de la tarda. I que tampoc no és un horari de tota la vida, ja que a les antigues colònies espanyoles també en tenen un de més racional.

Aquest any, els experts respondran amb informes i dictàmens a qüestions com ara el calendari, el fus horari òptim i la sincronització d’horaris laborals, comercials, escolars i culturals. També donaran resposta a la manera com omplim el temps de totes aquelles persones que, per manca de feina o per edat, disposen de moltes hores. La voluntat és impulsar una comissió d’estudi sobre el tema al Parlament de Catalunya. A diferència del posicionament contraposat en altres debats públics, com ara l’ús d’energia nuclear, els estudiosos del temps —de diferents disciplines i visions ideològiques— coincideixen en el diagnosi, un fet que ens fa ser optimistes i pensar que la reforma és a tocar.

Ara entrem en aquella fase en què no només sabem que és necessària la reforma, sinó que és possible. Comencem a saber que una transformació dels horaris beneficiarà directament la qualitat del temps d’acompanyament per part de les mares i els pares dels infants en el seu procés d’aprenentatge. Ens cal ser molts per poder influir i que el canvi sigui possible. Mestres, mares i pares, joves estudiants que marxen fora… totes i tots tenim un paper en la difusió del missatge que ara és l’hora de la reforma horària.

Fabián Mohedano és treballòleg i emprenedor social. Promotor d’Ara és l’Hora. Iniciativa per a la Reforma Horària

Més informació: Web Ara és l’hora: iniciativa per a la reforma horària