Projecte SO, TRAÇ I PARAULA

Aquest curs hem iniciat el projecte SO, TRAÇ I PARAULA amb l’alumnat de 1r d’ESO.
Repensar la manera com es pot millorar l’aprenentatge dins l’actual sistema educatiu i, en concret, al nostre institut és una de les reflexions constants de l’equip docent de l’Institut Joan d’Àustria, que es duu a terme des d’una mirada interdisciplinar.

Volem aconseguir una millor transversalitat del saber dins l’etapa de l’educació secundària obligatòria, tot complint amb els continguts i objectius curriculars i competencials de cada nivell, incidint així en una línia de renovació pedagògica que trobem especialment interessant.

En aquest sentit, els departaments de música, plàstica i llengua catalana han encetat un projecte que ens permet d’una manera privilegiada obrir les finestres de l’Institut al món, crear connexions amb la societat –des del mateix centre educatiu a la pròpia ciutat, passant pels companys, el professorat i el barri- alhora que suscita una reflexió personal i col·lectiva sobre el procés creatiu que comporta, també, una determinada actitud i posició davant el seguit d’interrogants i de reptes que, de ben segur, s’aniran produint al llarg d’aquest procés.

A
A

La gestió i descoberta d’emocions que genera aquest camí creatiu i acadèmic és també terapèutic pel que fa a l’autoestima individual del nostre alumnat; creiem que suposa un creixement personal de primer ordre per a tots ells i elles, alhora que pot despertar-los una nova manera d’entendre la cultura i els continguts que s’imparteixen a l’Institut. Aquest estímul a l’hora d’aprendre els farà descobrir també el plaer de llegir i d’escriure; d’escoltar i d’interpretar la música; de mirar amb els ulls ben oberts els colors del món, els diferents traços del dibuix i la pintura… Descobriran, en definitiva, que també ells formen part de la cultura, que allò que aprenen forma part d’un tot i que les disciplines, per diferents que semblin, estan estretament lligades. Que allò que aprenen a l’institut forma part de la seva vida.

Així, els poemes es poden entendre com la música de les paraules i els colors de les emocions; i una simfonia es pot escriure, no només amb notes musicals, sinó també amb paraules que poden donar sentit a tot un argument narratiu o poètic, i el mateix amb el terreny visual o plàstic on, sovint, el color i la forma acaba de donar contingut al llenguatge escrit, o a l’inrevés.

SO, TRAÇ I PARAULA, doncs, esdevé un gest que es pronuncia alhora.

Aquest primer trimestre, el projecte gira entorn de l’obra “Els planetes”, de Gustv Holst. Acompanyant aquest text teniu com a mostra algunes imatges de les primeres produccions dels alumnes.

 

post_ins_joan_austria01