Tallers de periodisme crític i social per a l’alumnat d’educació secundària i postobligatòria

L’Associació de dones periodistes ofereix uns tallers per a donar recursos als i les joves en matèria de lectura crítica dels mitjans per contribuir a que puguin, independentment de la seva edat, sexe o origen, viure amb la major plenitud possible i en condicions d’igualtat, llibertat i respecte.Aquests tallers analitzen les rutines periodístiques en la creació de la informació, per ajudar-los a potenciar l’esperit crític davant les notícies que reben. Expliquen l’impacte dels mitjans com a creadors d’estereotips, condicionant així les nostres idees i pensaments sobre la realitat i mostren com la perspectiva de gènere està gairebé absent en el tractament de les notícies i com els mitjans són un clar exemple de desigualtat entre homes i dones.

A més, avaluen el tractament de la violència masclista contra les dones als mitjans, fent una anàlisi crítica i donant com a exemples expressions no sexistes i fan una anàlisi de les xarxes socials i les noves eines de comunicació, per prendre consciència dels seus riscos i el seu potencial.

Cursos presencials de dues hores

Els cursos són de dues hores de durada presencials dins de l’aula escolar. El desenvolupament dels tallers és participatiu, creant espais per a la participació, el debat i la comunicació. A partir d’un material didàctic i una àmplia selecció d’exemples periodístics i mostres audiovisuals, exposen tots els continguts, els analitzen i els debaten amb els joves i les joves. A través de la reflexió continuada, es mostren casos pràctics concrets de males pràctiques periodístiques perquè l’alumnat aporti la seva visió i proposi alternatives. Igualment, destacarem aquells bons tractaments informatius que els puguin servir de referents .

Aquests cursos s’adrecen a alumnat de primer i segon d’educació secundària obligatòria (14-16 anys), educació postobligatòria (batxillerat i cicles formatius grau mig 16-18 anys), cicles formatius superiors escoles d’adults, programes de formació i inserció (PFI) i unitats d’escolarització compartida (UEC).

Els tallers seran impartits per periodistes de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC): Cristina Mora, Aurora Antón, Vanessa Teixidor i Laia Serra Valls. Les dues primeres estan especialitzades en periodisme audiovisual , amb experiència com a directores, guionistes i realitzadores en el sector. En el cas de Vanessa Teixidor, a més, és experta en la metodologia “Coaching per Valors”, i Laia Serra Valls, entre altres coses, és editora de la revista Dones Dossier, de l’Associació de Dones Periodistes.

Més informació: Web de l’Associació de Dones Periodistes