Aliances per a l’èxit educatiu: com desenvolupar un projecte Magnet?

Creieu en el potencial de les aliances entre centres educatius i institucions o entitats del seu entorn? Creieu que aquestes aliances poden ser un motor d’innovació educativa? Quins elements poden afavorir que l’aliança ajudi a vertebrar un projecte educatiu atractiu per les famílies?
Quins són els elements claus a tenir en compte a l’hora de construir una aliança? Quins canvis metodològics li calen a un centre educatiu per treballar competencialment a partir de l’eix de la institució? Quins canvis organitzatius li calen a un centre educatiu per desenvolupar un projecte Magnet? Quina ha de ser l’estratègia comunicativa d’un projecte magnet?

La Fundació Jaume Bofill acaba de publicar el material Aliances per a l’èxit educatiu. Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet que recull orientacions, idees i exemples a partir de l’experiència dels centres educatius que han participat en la fase pilot del Programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.

Es tracta d’un programa que acompanya els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte innovador en aliança amb una institució d’excel·lència en un camp de coneixement específic. Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.
En aquest programa hi ha participat 4 centres educatius de la ciutat:
Escola Josep M. de Sagarra amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA): Vídeo resum del projecte

Escola Eduard Marquina i Escola Concepció Arenal amb l’Institut de Ciències del Mar (ICM – CSIC) . Vídeo resum del projecte

Institut Moisès Broggi amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Vídeo resum del projecte:

Es tracta d’un programa que la Fundació Jaume Bofill ha impulsat amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), juntament amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona i els ajuntaments de Lleida i Sabadell.

En aquest material que us presentem, hem volgut recollir aquelles orientacions i propostes que des del programa proposaríem a aquells centres i institucions que vulguin desenvolupar un projecte Magnet en el futur. Hi trobareu idees, propostes i exemples que hem anat recollint a partir de l’experiència dels centres educatius, les institucions i els formadors que han participat en la fase pilot del programa. A tots ells els volem agrair la bona feina que fan dia rere dia, la generositat i, sobretot, el compromís amb la qualitat i l’equitat educativa.

Es tracta d’un document amb propostes relacionades amb 4 dimensions: l’aliança amb la institució partner, la posada en pràctica d’uns principis metodològics que permetin que l’alumnat adquireixi les competències necessàries en el món d’avui, els canvis organitzatius necessaris al servei de l’aprenentatge, i les estratègies i eines de comunicació del projecte de centre.

Esperem que us sigui de gran utilitat:
www.fbofill.cat/publicacions/magnet-aliances-lexit-educatiu

 

Roser Argemí (Fundació Jaume Bofill) i David Vilalta (Institut de Ciències de l’Educació de la UAB)

Deixa un comentari