Orientar a Cicles Formatius de Grau Mitjà: conèixer els cicles de primera mà

El dimarts 25 de novembre de 2016 va finalitzar la segona edició del cicle de conferències “Orientar a cicles formatius de grau mitjà: Conèixer els cicles de primera mà” a l’Institut Escola del Treball de Barcelona.

Aquest cicle de conferències va néixer de la preocupació per part dels equips docents de l’Institut Escola del Treball de Barcelona davant la creixent desafecció en els darrers cursos d’alguns alumnes envers els estudis de CFGM que estaven cursant https://bloc.edubcn.cat/wp-content/uploads/2016/12/CFGM_IP_2_INS_SALVADOR_SEGUI-564×328.jpgargumentant que no es corresponien amb les expectatives que se n’havien fet en inscriure’s.
En veure que aquest fet era extrapolable a d’altres centres educatius, la direcció de l’Institut Escola del Treball es va posar en contacte amb el Departament d’Orientació – Pla Jove del Consorci d’Educació de Barcelona i juntament amb l’Institut Salvador Seguí de Barcelona es va prendre la decisió d’elaborar aquest cicle de conferències, adreçat a tutors d’ESO i orientadors, per tal de proveir-los d’eines de cara a l’orientació dels alumnes de 4t d’ESO que optin per cursar estudis de formació professional .

Al llarg de les diferents sessions, els assistents, han pogut conèixer com estan estructurats curricularment els cicles formatius, com es treballa l’aprenentatge per competències professionals i han observat, en directe, el treball a l’aula, tallers i laboratoricfgm_ip_2_ins_salvador_seguis. Amb l’objectiu de proporcionar més recursos, a tutors i orientadors, que els permeti orientar de forma individual i amb més precisió a l’alumnat d’ESO, tenint en compte les seves capacitats i interessos, de cara a escollir aquell cicle formatiu de grau mitjà que millor s’adapti al seu perfil, per tal de millorar les opcions d’èxit des d’un punt de vista acadèmic i laboral.

El contingut de tot el cicle de conferències permet tenir una informació general i actualitzada de la formació professional, concretament de tot allò que envolta els cicles formatius de grau mitjà.
– Requisits d’accés a un CFGM.
– Estructura general del currículum de CCFF.
– Certificació per competències professionals.
– Continuïtat dels estudis de CFGM (cursos de preparació i proves d’accés).
– Accés al món laboral (Projecte vida professional, Barcelona activa…).

Permet conèixer a peu d’aula/taller/laboratori la metodologia aplicada amb l’alumnat i les principals dificultats que aquest hi pot trobar.

Les famílies professionals que s’han pogut conèixer de primera mà al llarg del cicle de conferències són:
– Administració i gestió (Institut Escola del Treball)
– Instal·lació i manteniment (Institut Escola del Treball)
– Informàtica i comunicacions (Institut Escola del Treball)
– Sanitat (Institut Salvador Seguí)
– Imatge personal (Institut Salvador Seguí)
– Serveis socioculturals i a la comunitat. (Institut Salvador Seguí)
– Química (Ins Escola del Treball)
– Fusta (Institut Escola del Treball)
– Electricitat i electrònica (Institut Escola del Treball)
– Arts gràfiques (Institut Escola del Treball)
– Fabricació mecànica (Institut Escola del Treball)

D’altra cfgm_qui_ins_escola_treball_bcnbanda, també s’han dedicat un parell de conferències a conèixer i valorar la importància dels Programes de formació i Inserció (PFI) com a estratègia per reincorporar al sistema educatiu reglat aquells alumnes que en el seu moment no van poder obtenir el títol de la ESO.

Després de l’èxit d’aquesta segona edició, a l’igual que va passar en la primera, i veient l’alta demanda d’inscripcions que hi ha hagut, s’adquireix el compromís, amb tots els ponents, de fer una tercera edició d’aquest cicle de conferències de cara al proper curs, per tal que tots aquells interessats que no s’han pogut inscriure al cicle de conferències, per manca de places disponibles, tinguin una nova oportunitat de participar-hi.