Una alumna de l’Institut Barcelona-Congrés, premiada al Concurs Preuniversitari 2017

Sheila Boudount Kouach, alumna de batxillerat de l’Institut Barcelona-Congrés, ha estat una de les guanyadores del Concurs Preuniversitari 2017, que organitza la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 

L’estudiant va fer l’exposició oral del seu treball de recerca sobre gamificació el passat dijous, 6 d’abril, davant d’un tribunal, acompanyada per un grup dels seus companys i companyes, després que aquest fos preseleccionat el passat mes de febrer en una primera presentació oral davant d’un tribunal.

El passat dijous Sheila Boudount Kouach va quedar classificada en la sessió final en quart lloc i, com la resta dels 10 primers alumnes classificats en el concurs Preuniversitari 2017, ha rebut com a premi una beca per valor de 10.000 euros que es correspon amb el 100% del primer curs de qualsevol titulació de UIC Barcelona durant el curs 2017-2018.

El Concurs Preuniversitari, que enguany ha arribat a la seva 13a edició, està organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) amb el patrocini del Banc de Sabadell. Està adreçat a l’alumnat de segon de batxillerat de qualsevol de les modalitats (arts, humanitats i ciències socials, ciències i tecnologia) i de cicle formatiu de grau superior que estigui interessat a estudiar els graus en Educació o Infermeria a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Els treballs de recerca premiats obren les portes d’aquesta universitat als  seus autors i autores. Els treballs presentats al concurs són avaluats per tribunals especialitzats en les matèries o temàtiques formats per professorat procedent de les diferents facultats de la universitat. La UIC Barcelona fa una preselecció de tots els treballs inscrits i lliurats en les dates que s’estableixen en la convocatòria, seguint criteris d’estructuració dels continguts, capacitat d’anàlisi, capacitat de síntesi, originalitat i interès científic/social del tema, rellevància dels objectius i rellevància de les conclusions.

A partir d’aquí, els tribunals de la primera fase trien els millors treballs que passaran a la final seguint criteris d’avaluació de l’exposició oral: claredat de l’explicació, gesticulació i verbalització, motivació de l’alumne, utilització de recursos gràfics/presentació.

Més informació sobre el concurs (enllaç)