Compromís contra la discriminació a l’Institut Joan Brossa

Des de fa molt anys al nostre institut oferim als alumnes de 4t d’ESO un crèdit optatiu d’una hora setmanal que dediquem a participar en un projecte eTwinning. Es tracta d’un espai virtual de col·laboració entre centres educatius europeus que facilita l’intercanvi d’informació i l’execució de projectes sobre qualsevol àrea curricular o transversal.

Enguany el nostre projecte es diu United in Diversity i treballem amb tres escoles més de Croàcia, Finlàndia i la República Txeca. El projecte té com a objectiu ajudar els nostres estudiants a incrementar el seu coneixement de la diversitat del nostre món i a entendre que aquesta diversitat de religions, llengües, cultures i ètnies no pot ser un pretext per als conflictes, sinó un tresor que ens enriqueix a tots. Explorar el seu propi entorn i el dels seus companys a les escoles associades ajuda els joves a desenvolupar les seves capacitats de judici independent, pensament crític i raonament ètic.

En aquesta línia, hem treballat el problema de la discriminació i què podem fer cadascú de nosaltres per lluitar-hi. Després de visionar alguns vídeos i debatre el tema en fòrums juntament amb els estudiants de les altres escoles associades, vam tenir la iniciativa de redactar un document de compromís contra la discriminació que tots van signar. Ens va semblar que seria bo compartir el compromís amb la resta de la comunitat educativa i vam proposar-ho a Coordinació Pedagògica, que va considerar adient incloure-ho com a activitat del Pla d’Acció Tutorial.

Els alumnes del projecte eTwinning, per parelles, van visitant cada classe del nostre centre en hora de tutoria per explicar el projecte i convidar els alumnes i professors a signar el compromís contra la discriminació. Val a dir que aquesta activitat de tutoria ha rebut una magnífica acollida de tot l’alumnat.

Podeu trobar més informació sobre el nostre projecte eTwinning a l’enllaç següent: twinspace.etwinning.net/24672/pages/page/218805

 

 

Patrícia Mateo és cap del departament de Llengües Estrangeres de l’Institut Joan Brossa