El CFA Palau de Mar, un model educatiu d’èxit

Coincidint amb l’any europeu de l’educació d’adults, la revista Entera2.0 -editada per l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia- ha dedicat el seu últim número a l’aprenentatge al llarg de la vida i ha convidat el CFA Palau de Mar a participar en aquest monogràfic.

La revista inclou l’article “La contribució del CFA Palau de Mar a l’èxit de la formació de les persones adultes”, redactat per l’equip directiu del centre i reflexiona sobre alguns dels factors que consideren importants del model educatiu del CFA Palau de Mar.

El CFA Palau de Mar és un centre de formació de persones adultes de la nostra ciutat que basa el seu model formatiu en l’autoformació integrada i en un ús intensiu de les TIC aplicades a l’educació. Es tracta d’un model d’èxit, en comparació amb la mitjana d’abandonaments i de superació dels cursos del global de centres de Catalunya.

Tres factors es troben a la base d’aquests bons resultats, el procés d’orientació i acollida dels estudiants per ubicar-los en el nivell més adequat, un mètode flexible que s’adapti a la disponibilitat horària de l’alumnat i la implementació de pedagogies innovadores basades en la Flipped Classroom i l’Aprenentatge basat en projectes.

Enllaç amb la revista n. 5 enTERA2.0 de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia 
Enllaç amb l’article “La contribució del CFA Palau de Mar a l’èxit de la formació de les persones adultes” (pdf)