El batxillerat de I’Institut Miquel Tarradell, en residència al CCCB el proper curs 2021-22

A partir del proper curs 2021-22, l’alumnat de batxillerat de l’Institut Miquel Tarradell podrà seguir els estudis de batxillerat en residència al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

El projecte és fruit de la col·laboració entre l’institut i el CCCB en el marc de l’experiència  l’Escola en residència a 4t d’ESO que s’ha realitzat durant el curs actual -en el qual el centre cultural ha esdevingut un aula més de l’institut- i de la voluntat d’obrir el CCCB al barri i dotar als estudis de batxillerat d’una experiència competencial i real. I ha estat possible gràcies al treball que ha realitzat l’equip docent de l’institut, que el curs 2015-16 va iniciar un projecte de transformació de l’educació secundària i ha fet una aposta ferma pel batxillerat competencial, i a la sinergia sorgida al claustre per la reflexió pedagògica i la visió transformadora del projecte residència amb el CCCB  d’aquest curs.

A través de dos grans eixos temàtics – Ciutat i sostenibilitat i Univers internet- els alumnes de les quatre modalitats de batxillerat que s’ofereixen a l’Institut Miquel Tarradell (científica, tecnològica, social i humanística) dos dies a la setmana treballaran de manera competencial, vivencial i transversal els continguts del currículum al CCCB, gràcies a la xarxa de col·laboradors, pensadors i artistes habituals de l’equipament cultural.

D’aquesta manera es crearà un espai híbrid i transversal entre l’institut i el centre que facilitarà la connexió dels aprenentatges amb els grans debats de la cultura contemporània: oferint als joves un context d’experiència, eines per interpretar l’entorn a través dels diferents llenguatges de la cultura, així com un vincle permanent i significatiu entre l’escola i el «fora escola». A més, el projecte culminarà amb l’elaboració d’un producte obert a la comunitat que haurà de reflectir tota l’experiència educativa que l’alumnat ha viscut durant el curs.

Un dels objectius del projecte és esborrar els límits entre escola i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i que durant tot un curs l’alumnat esdevingui el protagonista de l’experiència i, alhora, del centre cultural. La transformació educativa en els estudis de batxillerat ajudarà a l’assoliment de les competències de l’etapa i a l’aprenentatge significatiu a nivell global.