Com millorar les reunions amb les famílies?

La Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB presenten, en el marc del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”, un seminari que rfelexiona sobre estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre.