Com millorar les reunions amb les famílies?

Estem satisfets de les reunions d’inici de curs que fem al nostre centre educatiu? Ens serveixen per compartir el projecte de centre amb les famílies? Com passar de les reunions informatives a reunions amb contingut pedagògic? Podem generar debat pedagògic amb les famílies? Les reunions de nivell ens poden ajudar a millorar la qualitat dels vincles entre els docents i les famílies? Com fer que les famílies en situacions més desafavorides participin en aquestes reunions i acompanyin els seus fills en la seva trajectòria educativa?

Si us feu aquestes preguntes, potser us interessarà aquest vídeo de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i la Fundació Jaume Bofill en el marc del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”:

Es tracta de la retransmissió en directe d’un seminari web en el qual es van presentar les experiències de dues escoles de Barcelona, l’Escola Josep M. de Sagarra i l’Escola Fructuós Gelabert, i una de Sabadell, l’Escola Samuntada. El seminari va ser moderat per David Vilalta, mestre, formador, membre de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, i coordinador de les activitats formatives del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”.

Pot ser un bon material per visualitzar des dels equips docents i obrir un debat sobre com enfoquem les reunions d’inici de curs al nostre centre i com les podríem millorar per tal d’implicar les famílies i establir vincles de confiança.