Cal recuperar els exàmens de setembre?

Ensenyament té previst per al proper curs 2011-2012 que els alumnes es puguin examinar de nou al setembre de les assignatures que no han pogut superar al llarg del curs.