Llum, confort climàtic i espais oberts: les noves escoles modulars

Molts equipaments públics —escoles, biblioteques, centres cívics i culturals— han apostat per la construcció modular. Un dels punts més a favor d’aquest tipus de construcció és el respecte pel medi ambient. Els fabricants utilitzen materials sostenibles i en molts casos reciclats que presenten procediments de seguiment de l’eficiència i la qualitat molt estrictes segons els