FLIC FLAC CIRC: L’acrobàcia a l’escola com a element de cooperació i col·laboració

Sóc mestre d’educació física des de fa setze anys al Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona. A vegades em paro a pensar i a recordar les activitats que vaig fer quan era alumne d’EGB als anys setanta. M’agradaria recordar activitats significatives que van marcar la meva educació, però els meus records es perden en la repetició en veu alta i en la memorització. Molt han canviat les coses, les escoles, les tendències educatives i molt hem canviat les persones.

Avui en dia a les escoles ens trobem en un debat constant: més tecnologia, més didàctica, més atenció individualitzada, intel·ligències múltiples, educació emocional, programes d’interioritat, de relaxació. Disposem de recursos didàctics pràcticament il·limitats, però l’escenari social canvia tan  sobtadament i ràpidament que l’escola sempre va a remolc de la societat. Els temps de l’escola i la  societat sonen a ritmes diferents.

Fent un esforç, recordo les cançons que cantàvem, els treballs manuals, les estones d’esbarjo i alguna malifeta entre companys. La meva escola era petita, d’una línia, situada al barri del Congrés a la ciutat de Barcelona. Recordo alguns dels tutors que vaig tenir que em van ensenyar què volien dir les paraules constància, esforç i disciplina. Avui és possible aprendre aquests valors des de la pràctica i des de l’aprenentatge significatiu.

circbona

El Flic Flac Circ

Tornant a la realitat actual i centrant la meva atenció en aquest text, em fa molta il·lusió i m’omple de satisfacció parlar d’una activitat que espero que els meus alumnes recordin quan siguin persones adultes: el Flic Flac Circ.

Fa aproximadament deu anys em vaig assabentar que l’IMEB organitzava, dins del Programa d’Activitats Escolars, l’activitat anomenada Flic Flac Circ. Em vaig posar en contacte amb les persones que n’eren les responsables en aquell moment, Marta Carranza i Haidé Garriga, i després d’informar-ne la direcció del meu centre vam decidir de participar-hi. Actualment aquesta activitat és organitzada per l’IBE (Institut Barcelona Esports), dependent de l’Ajuntament de Barcelona.

L’organització i la mateixa activitat del Flic Flac Circ mantenen un equilibri perfecte entre l’extrema professionalitat en la planificació, realització, didàctica, i la vivència de l’activitat per part dels infants i dels professors i professores que hi participem i en gaudim. Des del primer moment aquella activitat, barreja de circ, acrobàcia, ritme i teatre, em va seduir de tal manera que vaig considerar la seva importància dins del desenvolupament curricular de l’àrea d’educació física.

L’organització del Flic Flac Circ comença en el moment de la inscripció a l’activitat. L’objectiu de totes les escoles és participar coordinadament en una activitat de circ a l’escola amb els diferents centres que al llarg del curs escolar preparen, des de l’àrea d’educació física, un espectacle que és dirigit i controlat per una directora artística. Podem disposar de l’ajuda i l’experiència de les persones de l’IBE, el qual planteja de forma anual diverses activitats educatives fonamentades en l’esport: Biatló i Triatló Escolar, Prova-ho (tastet d’esports), Curses d’Orientació, Dansa Ara, entre d’altres. M’agradaria destacar la importància d’aquestes activitats i la professionalitat amb la qual es treballa des de l’IBE, ja que són els veritables impulsors d’una filosofia de treball de l’activitat física i l’esport des d’un plantejament pedagògic totalment adaptat a les necessitats de la societat en la qual ens desenvolupem.

Al llarg dels darrers deu cursos escolars hi hem participat, amb una o dues classes, i hem representat diversos temes d’interès cultural i pedagògic, els quals han de ser treballats prèviament a l’escola per afavorir els aprenentatges dels nostres alumnes. Alguns dels temes escollits al llarg d’aquests cursos han estat els següents: Marco Polo i la ruta de la seda, Gaudí, Les set meravelles del món antic, Història d’una gavina (i del gat que li va ensenyar a volar), El circ… Parlant d’aprenentatges, val a dir que amb la introducció de la nova Llei orgànica d’educació (LOE) i el desenvolupament de les anomenades «competències bàsiques» trobem en el Flic Flac Circ una veritable activitat competencial que és capaç de transmetre i compartir determinats valors i aprenentatges competencials entre els nostres alumnes.

circ-20

El Flic Flac Circ és una activitat que s’ha de cuinar lentament i s’ha de treballar a bon foc, com la bona cuina catalana. Té ingredients que són molt interessants de treballar a l’escola en forma de competències i en forma d’aprenentatge participatiu i cooperatiu.

Moltes hores de treball
En primer lloc, es tracta que tots els alumnes d’un grup classe de 5è curs d’educació primària practiquin les bases i els fonaments de les acrobàcies i del circ. Posteriorment, cal treballar-ne la part artística: l’actuació ha de seguir un guió que exposi el tema proposat cada any i de manera que es puguin interrelacionar diferents àrees del coneixement, és a dir, des d’un punt de vista interdisciplinari (una de les claus de l’educació del futur). Calen moltes hores de treball amb els infants, grans dosis de paciència i un professorat disposat a desenvolupar la creativitat, per tal d’obtenir un resultat òptim i una actuació que sigui coherent amb el plantejament del guió i les exigències de la mateixa representació.

El mestres d’educació física de les diferents escoles han de participar de forma obligatòria en una activitat formativa que es du a terme durant el primer trimestre de cada curs escolar. Aquestes jornades de formació serveixen per adaptar el guió i les pautes que es donen del tema, per poder preparar l’actuació de cada grup, que té una durada d’uns 10 a 12 minuts. En total, l’activitat és un sumatori d’escenes presentades per diferents escoles, que mostren en conjunt un espectacle global d’una hora i quart de durada. En aquestes jornades de formació que fem els mestres, els més veterans ajuden els nous i s’estableix així un marc de col·laboració i de treball que resulta molt interessant i agradable.

Els infants de 10 i 11 anys d’edat de 5è curs d’educació primària són capaços de:

  • Recordar el teixit estructural de l’activitat del Flic Flac Circ, practicada durant dos mesos, i representar-la seguint el ritme que marca la música i en col·laboració amb els seus companys i companyes de classe.
  • Practicar una activitat que treballa l’equilibri corporal, biològic i social mantenint una activitat d’escolta, d’enteniment i de comprensió de la realitat corporal dels seus companys. Els més forts han de suportar els més àgils. Uns pugen perquè els seus companys els ajuden a pujar i baixen ben acompanyats gràcies a la col·laboració dels seus amics i amigues.
  • Aprendre de forma significativa un tema i desenvolupar, com si es tractés d’un projecte, determinats coneixements de manera creativa i pràctica. L’aprenentatge es transforma en coneixement significatiu i possibilita que els alumnes desenvolupin estructures que els permeten construir aprenentatges permanents en el temps, fonamentats en la pràctica i la participació.
  • Aprendre i posar en pràctica els valors. Aquest és un element essencial que cal aprendre en la vida, sobretot quan els valors moltes vegades sembla que s’ensenyin des de la teoria i no des de la veritable posada en escena, cosa que en aquest cas vol dir ajudar, responsabilitzar-se, col·laborar, respectar i ser conscient de les diferents realitats corporals. El mateix valor simbòlic del Flic Flac Circ ens permet transmetre uns valors que poden variar en el temps i que es poden adaptar segons l’espectacle de cada curs.
  • Col·laborar per viure una experiència única individual i de grup, que vol transferir coneixement i deixar una empremta en els alumnes, en els mestres i en els espectadors, perquè recordin que són capaços de qualsevol cosa, sobretot amb la participació íntegra i global del seu cos.

Com deia Benjamin Franklin (1706-1790):

«Explica-m’ho i ho oblidaré, ensenya-m’ho i ho recordaré, fes-me’n partícip i ho aprendré.»

Abans d’acabar aquest article m’agradaria entrar en una qüestió que avui en dia pot resultar contradictòria i que, des del meu punt de vista, cal tenir en compte a l’hora de dissenyar els plans educatius i la distribució horària de les àrees de coneixement del currículum actual.

Intel·ligència motriu pràctica

D’un temps ençà he tingut l’oportunitat de visitar centres d’educació especialitzada de diferent tipologia: problemes d’aprenentatge, de comportament, persones malaltes, persones amb diferents discapacitats, persones amb alt risc d’exclusió social, etc. És ben sorprenent i curiós que tots aquests centres, treballant des de la professionalitat més absoluta, utilitzen la creativitat, les arts plàstiques, els treballs manuals, el teatre, la pintura, l’escultura, la música, el ritme, entre d’altres recursos, per educar i en molts casos reeducar els alumnes que no han funcionat per qualsevol motiu en el sistema educatiu tradicional.

Resulta curiós, doncs, que a les nostres escoles es redueixi cada vegada més el temps dedicat a l’educació física, a l’educació artística i musical i a l’educació visual i plàstica, que tan bons resultats ens han donat en els darrers anys. És el preu que hem de pagar les escoles per buscar l’eficàcia i l’excel·lència més absolutes, però així perdem del tot la perspectiva creativa que ens ofereixen aquestes àrees del currículum. Després, tothom demana creativitat, reflexió, relaxació, interiorització, concentració i treball cooperatiu, elements que ja es treballen habitualment en aquestes àrees, actualment oblidades «una altra vegada» pel sistema educatiu.

El Flic Flac Circ constitueix una de les poques oportunitats que té el professorat d’aplicar el concepte de creació artística entre diferents centres i de manera coordinada, treballant tots conjuntament i actuant com a veritables creadors artístics d’un excel·lent espectacle, que es presenta en un teatre professional de la ciutat de Barcelona, amb recursos públics municipals que permeten l’organització d’aquesta important activitat.

circ-13

Mantenir l’equilibri, prendre decisions, rectificar les petites errades, anticipar-se a la música i al moviment són exemples de treball de l’anomenada intel·ligència motriu pràctica, descrita per Howard Gardner en la seva teoria de les intel·ligències múltiples, i té una aplicació directa en la proposta educativa del Flic Flac Circ.

Al llarg d’una setmana del mes de maig es duen a terme un total de sis funcions en què es representa la mateixa obra però interpretada per cinc escoles diferents a cada espectacle. Hi assisteixen els companys de l’escola o els pares i mares dels infants participants, que van pujant a l’escenari de forma dinàmica, guiats per un actor que sempre els ajuda quan són a l’escenari i que interactua amb ells i amb el públic.

Allò que jo vaig aprendre de forma repetitiva a la meva petita escola de barri, esforç, constància i disciplina, es pot aprendre avui en dia amb activitats integrals i significatives que des de l’àrea d’educació física s’ofereixen als alumnes. El Flic Flac Circ esdevé un veritable recurs educatiu per treballar amb els infants des de la pràctica reflexiva, des del procés educatiu sociocrític i des de les noves tendències pedagògiques del segle xxi adaptades a la societat en què vivim.

Bé, ara ja coneixeu alguns dels misteris i dels secrets d’aquesta activitat educativa promoguda per l’IBE, realitzada per diverses escoles d’educació primària de la ciutat de Barcelona, interpretada per nens i nenes de 5è curs d’educació primària, dirigida i coordinada per mestres d’educació física, i que té la voluntat de convertir-se en un veritable referent educatiu de la ciutat.

Esperem que el mes de maig del 2011, si teniu una estona, vingueu a veure l’espectacle del Flic Flac Circ i gaudiu d’una actuació agradable i d’una estona educativa que us transmeti alguns dels valors oblidats per aquesta societat rebuscada i complexa.

Jordi Puig Voltas
Mestre d’educació física i pedagog
Col·legi La Salle Bonanova