Música amb la Beth

… I tot comença després de les vacances de Nadal quan algú pregunta: «I quin músic vindrà? I quan vindrà?».
Tenim clar que és un luxe disposar d’un músic professional de renom que visita l’escola i pot treballar amb nosaltres durant un matí.
Contestades aquelles preguntes, El músic del mes es converteix en l’eix de treball de tots els grups classe de l’escola i en moltes de les matèries que fan. Alguns dels objectius i les activitats han anat canviant en funció del professional que ha vingut, però el fons és sempre el mateix: aprofitar al màxim l’experiència cultural que se’ns proposa, segurament irrepetible.
La petició del músic concret es fa a partir de la reflexió conjunta entre l’especialista de música i la cap d’estudis, tenint en compte les possibilitats didàctiques que poden ser més adequades per al nostre alumnat.
Un cop decidit l’artista i aprovat pel Consell Català de la Música, les respostes a les dues preguntes inicials es fan «públiques» i es posa en marxa un procés de recerca en què la sala de professors es comença a omplir de material, adreces d’Internet, cançons, notícies i informació relacionada amb l’artista. Paral·lelament, van sorgint propostes que es concreten formalment a les reunions entre especialistes i tutors, d’equips de cicle i de claustre… per decidir qui fa què, i quan. Tot això, a un ritme força ràpid, perquè entre la notícia i la visita no hi ha gaire temps.

Gener del 2011: vindrà la Beth el dia 28 de febrer

La Beth a l'aulaDels tres músics a escollir proposats pel Consell Català de la Música, ens va semblar que l’experiència personal de la Beth podia ser interessant perquè el seu recorregut professional és peculiar i podia esvair alguns mites presents entre el nostre alumnat. A més, és una cantant coneguda pels nois i les noies, i té cançons en català i castellà.

Prèviament a la seva visita, les actuacions que es van dur a terme des de les diferents matèries van ser les següents:

Llengua castellana. Treball auditiu sobre la cançó Dime. I treball de la biografia. Elaboració d’un mural amb instantànies i curiositats sobre la seva vida.

Llengua catalana. Tots els grups van fer un treball de vocabulari sobre la cançó Tots els botons. Els nois i les noies de segon d’ESO van elaborar, en col·laboració amb els alumnes del Programa de formació per a la transició a la vida adulta, un bastidor (que ens va signar) amb els noms, la definició i les mostres de punt i costura. El grup de primer d’ESO va preparar una entrevista per a Ràdio Ginesta. Segon també, va penjar l’experiència i el videoclip a El bloc de La Ginesta. Tant la ràdio com el bloc formen part, als cursos corresponents, de la metodologia habitual d’aquesta matèria.
Els alumnes de primària van preparar i repartir a tots els grups el dossier El músic del mes. També van crear un collage per a cada classe amb imatges i algunes paraules.

El mural de la música

Educació física i estones de treball personal. Es va fer servir la música del CD Segueix-me el fil de fons, de manera que les cançons formaven part de la banda sonora de l’escola diàriament.

Música. Tots els grups van treballar les dues cançons esmentades (projecció dels vídeos, aprenentatge de les músiques i les lletres). Els grups de primer i segon van crear una cançó de benvinguda a la Beth. A partir d’un ritme i una melodia prèvies, els alumnes els havien d’intentar acabar. Van proposar, però, variar el ritme i treballar-ne amb un de rap barrejat amb la mateixa cançó de la Beth, i el resultat va ser una cançó molt especial i interessant.
Paral·lelament, amb els grups de tercer i quart es va fer un treball d’introspecció musical partint dels seus estils i grups preferits. Van descobrir grups antics que tenien més relació de la que ells pensaven amb la música que escolten. Vam intentar reflectir totes aquestes connexions musicals en un mural.

Mural de la BethVan sortir tot tipus de preguntes que després vam fer a la Beth: «A quin lloc del mural de la música la podríem posar?», «Quins estils de música fa?», «Quins grups li agraden?», «Els seus estils o gèneres preferits?», etc.

Informàtica. El grup de segon va penjar l’experiència i les fotos corresponents treballades a català. Tercer i quart van dissenyar una presentació en Power Point sobre el grup musical que cada alumne havia escollit atenent, sobretot, la seva trajectòria, l’estil musical i els antecedents, per poder trobar el seu lloc a El mural de la música.

Tot plegat ha estat un treball molt intens, especial i enriquidor per a tothom. Segurament allò que cal destacar més és el treball conjunt, la sensació de fer un projecte comú en el qual totes les peces anaven encaixant. No hauria estat possible sense la implicació de tot el professorat i l’alumnat, que hi van aportar idees, materials i documentació, i que van demostrar que el treball transversal és una experiència exigent però que alhora aporta unitat i sentit als aprenentatges proposats des de l’escola.

 

Guillem López Rodríguez
Especialista de música
CEE La Ginesta