Recull de bones pràctiques per a l’Impuls de les Llengües

Col·laboració d’una professora emèrita dins l’aula de llengua estrangera de l’Institut escola Costa i Llobera.

Accions de coordinació per a l’impuls de les llengues felicita l’Istitut escola Costa i Llobera per la col·laboració d’una professora emèrita de la UAB dins l’aula de llengua estrangera. Més enllà del suport desinteressat que representa el treball de voluntariat, la col·laboració intergeneracional entre alumnat, professorat i formadors universitaris s’estableix una nova mirada al treball de l’aula.

Una professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sra. Mercé Bernaus col·labora dins de l’aula de llengua estrangera donant suport a un projecte col·laboratiu que es du a terme amb alumnes de primer de l’ESO. El projecte té com a objectiu que els alumnes reflexionin sobre el seus estils de vida i com millorar-los per tal de reduir la seva petjada ecològica. Aquest projecte es du a terme conjuntament amb estudiants d’altres escoles de Catalunya i de Hong Kong.

mercedefLa seva experiència i col·laboració amb el professorat de la matèria (en un “team teaching” docent), permet aprofundir i donar més suport a les necessitats de l’alumnat del centre.

La participàció es du a terme dins d’una optativa de llengua anglesa. Aquesta participació es va lligar al fet que aquest és l’any europeu de l’envelliment actiu com a una iniciativa d’envelliment sostenible.

Podeu aportar les vostres experiències dins el marc de l’any europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional.