Què opines sobre el servei a la comunitat dins el currículum escolar?

La nova activitat forma part del currículum de manera transversal i, per tant, té caràcter obligatori i serà avaluada.

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va que uns 5.000 alumnes de tercer i de quart d’ESO de 152 centres públics i concertats de Catalunya faran una activitat al servei de la comunitat el curs 2014-2015. Aquesta activitat forma part del currículum de manera transversal i, per tant, té caràcter obligatori. El servei comunitari té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

La consellera d’Ensenyament va afirmar: “Es tracta d’incorporar en el currículum com una matèria més, amb el mateix rigor de programació i d’avaluació, un deure que adquireix l’alumne en relació a la societat i que, de la manera que l’exerceix, és avaluat. No es tracta de fer una bona obra, com si fóssim a l’escoltisme”.

El servei comunitari s’ha fet de manera experimental durant dos anys en més d’un centenar de centres. A partir del curs que ve i, de manera progressiva, s’estendrà perquè en el termini de cinc anys es faci a tots els centres.

El Departament d’Ensenyament durà a terme el servei comunitari amb la col·laboració de diverses entitats. Els alumnes hauran de fer una part d’aprenentatge que es realitzarà dins de l’horari escolar i una altra de servei actiu a la comunitat que es durà a terme fora d’aquest horari d’acord amb les necessitats de l’entitat amb la qual es col·labora. En total, hi hauran de dedicar 20 hores de les quals es preveu que un mínim de 10 siguin de servei actiu a la comunitat.

Rigau va destacar que ara s’ha volgut posat l’accent en adquirir valors instrumentals després que durant molts anys s’ha parlat de valors finalistes. S’han triat els alumnes de 15 i 16 anys per fer el servei comunitari perquè és a l’adolescència quan s’adquireix l’escala de valors que marcarà la vida adulta. La consellera d’Ensenyament ha ressaltat: “Volem que els valors instrumentals siguin els que facin possible un projecte definit amb valors finalistes, però, el món no està fet solament de bones intencions, calen pràctiques adequades a les bones intencions. I també s’ha d’ensenyar i educar a la realització pràctica. Per això, proposem que l’alumne tingui un coneixement de la realitat, pugui fer també un anàlisi crític però després s’hi pugui comprometre”.

Cada centre podrà determinar quin servei comunitari fa després d’analitzar les necessitats del seu entorn. Aquest es posarà en pràctica després que durant l’any anterior s’hagi realitzat un procés de formació als centres i les entitats implicades.

Durant els dos anys que s’ha fet el projecte amb caràcter experimental els alumnes han dut a terme, per exemple, activitats d’acompanyament i de suport a l’escolarització, d’intercanvi generacional ensenyant l’aprenentatge de les tecnologies a persones grans o bé la recollida d’aliments per a persones necessitades. Un 98% dels centres que ja han participat en l’experiència han assegurat que la pràctica del servei comunitari ha millorat l’actitud i els valors dels alumnes.