Inclusió digital: taller sobre programació amb Scratch Jr en la Jornada TAC 0-8

El passat dissabte, 17 de setembre de 2016, es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona la II Jornada TAC 0-8 adreçada a mestres i educadors dels dos cicles d’educació infantil, a mestres de primer i segon d’educació primària i a estudiants de grau d’educació infantil i d’educació primària i de CFGS d’educació infantil.

Amb la finalitat d’incentivar l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en els processos d’aprenentatge dels infants de 0 a 8 anys i la seva optimització des de l’escola i la llar d’infants, en la jornada es van donar a conèixer les possibilitats de les TAC com a recurs didàctic, per oferir oportunitats d’aprenentatge per a tots els infants i i també com a suport a la informació, la comunicació i la documentació pedagògica.

jornades_TAC_08Entre la quarantena d’experiències que s’hi van presentar, els referents d’Inclusió Digital del Consorci d’Educació de Barcelona, Maria Ferrer i Xavier Rosell, van dinamitzar el taller «Descobrim i aprenem a programar junts amb Scratch Jr». A partir del marc conceptual del Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA), el taller tenia la finalitat d’oferir un espai de reflexió i creació d’activitats d’aula més accessibles, obertes i flexibles on tot l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge i pugui aprendre i gaudir de la programació en un entorn col·laboratiu.

La finalitat dels referents d’Inclusió digital, que van ser creats el passat curs 2015-2016 a tots els territoris, és entendre els recursos TAC com a facilitadors de l’aprenentatge i la participació de l’alumnat, i especialment, dels alumnes amb necessitats específiques suport educatiu afavorint activitats d’aula competencials en el qual l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge.

En el marc de la jornada, quatre centres educatius de la ciutat també hi van presentar els seus projectes: les escoles Voramar, Baró de Viver, Víctor Català i el Col·legi Montserrat.