El programa STEM necessita doctorands

El Programa STEM Barcelona necessita doctorands d’universitat (mentors) pels seus tallers d’activitats extraescolars quadrimestrals adreçats a l’alumnat de centres educatius de Barcelona sobre temàtiques científico-tecnològiques.

Aquest programa, que des de fa tres cursos impulsen el Consorci d’Educació de Barcelona i les universitats UB, UPC, UAB i UPF,  és una iniciativa educativa que té l’objectiu principal promoure les vocacions científiques entre els estudiants d’educació secundària.  Vol afavorir la igualtat d’oportunitats i contribuir a la reducció de l’abandonament escolar entre els estudiants d’educació secundària, posant l’accent en l’alumnat de condicions socioeconòmiques més desafavorides i a l’alumnat femení; i contribuir a millorar les competències socials, comunicatives i pedagògiques dels investigadors joves i despertar en ells l’interès per a l’educació.

Actualment ofereix 5 mòduls sobre nutrició, química i sostenibilitat, introducció a robòtica, jocs matemàtics i ciències de la vida. Per ara hi han participat més de 1.200 joves de 18 instituts diferents i 146 doctorands.

Els doctorands: l’essència del programa

Els doctorands són l’essència indiscutible d’aquest programa, que els necessita per fer créixer aquesta comunitat i per aconseguir que cada com més nois i noies contemplin els itineraris científics i tècnics com una possibilitat.

La participació dels doctorands, que treballen en equips de dues persones, es certifica a través d’una activitat de formació universitària, la qual comporta una fase formativa (12 hores) i l’aplicació del taller escollit amb alumnat (10 sessions setmanals d’hora i mitja en horari de tarda i una sessió inicial preparatòria) (30 hores en total). Els doctorands que completin els tallers reben, a més, una compensació econòmica de 200 Euros.

Per a participar-hi cal adreçar-se al correu electrònic barcelonastem@gmail.com o al telèfon 977 558058.

Més informació al web del programa:

sites.google.com/site/programastembarcelona