El CFA Bon Pastor i el CFA Montserrat Roig, premiats en el concurs El gust per la lectura 2018

El CFA Bon Pastor ha aconseguit el primer premi de la categoria d’adults del XXIII Concurs El Gust per la Lectura 2017-2018 en la categoria F d’educació d’adults (cicle de formació instrumental) i el treball d’una alumna de GES2 del CFA Montserrat Roig, Susana Gilces, ha estat finalista en la categoria G d’educació d’adults (graduat en educació secundària, curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà i preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà) amb un vídeo sobre el llibre “Xaval gras es menja el món”.

El programa El Gust per la Lectura té per objectiu la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa,  l’alumnat esdevingui lector competent, crític i capaç de gaudir del plaer de la lectura.

El programa  ofereix material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana. La dinamització de la lectura es porta a terme relacionant les obres literàries amb altres tipus de discursos, de formats artístics i d’activitats, amb la intenció que el fet lector, a més de proporcionar sensibilitat estètica i contribuir al creixement personal, esdevingui element potenciador del treball compartit i la construcció de la ciutadania.

Vídeo guanyador de la categoria FP d’adults del CFA Pastor :”Un veí espavilat”. Una versió contemporània de la Faula d’Isop: “La guineu i el gall”, pensada i interpretada pels alumnes d’Instrumental 3A.

Vídeo de Susana Gilces, alumna del CFA Montserrat Roig, presentant el llibre ‘Xaval Gras es menja el món’ de K.L com a booktuber, finalista de la categoria G d’educació d’adults.