Primera promoció del doble cicle formatiu de radioteràpia i diagnòstic per la imatge de l’Institut Bonanova

L’Institut Bonanova és el primer centre a l’Estat que ofereix el doble cicle formatiu de formació professional sanitària en Radioteràpia i dosimetria i Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, amb una oferta conjunta de tres anys que permet als seus estudiants formar-se en dues professions complementàries. En acabar-lo, l’alumnat està preparat per a realitzar i processar imatges de proves de diagnòstic per la imatge i, a la vegada, aplicar els tractaments radioterapèutics.

El passat mes de juny es van graduar els 22 alumnes que formen part de la primera promoció d’aquesta doble titulació que ofereix la possibilitat de formar-se en aquestes dues especialitats a la vegada i el 90% d’ells ja han trobat feina a empreses del sector sanitari.

Enllaç amb la notícia publicada al Parc de Salut Mar