L’Escola Rubén Darío se segueix obrint a Europa

A partir de la transcendència a tots els àmbits que tenen els disset objectius de desenvolupament sostenible que el 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va formular a l’Agenda 2030, i a partir també de la creixent importància que està prenent l’adquisició de la competència global entre els alumnes (avaluada per PISA per primera vegada en els últims exàmens del 2018), neix la necessitat i les ganes de dissenyar un projecte que ho englobi i ho treballi tot.

Per fer-ho, l’equip docent de l’Escola Rubén Darío, amb l’assessorament i el guiatge de la Inspecció d’Educació, ha decidit internacionalitzar el projecte i presentar-lo en format de projecte Erasmus+ KA229 d’intercanvi d’alumnes amb escoles d’altres països d’Europa. Després d’una cerca exhaustiva de socis, el projecte s’ha tancat amb quatre centres europeus més: Bèlgica, Portugal, Dinamarca i Islàndia.

El projecte, d’una durada de 24 mesos, té els objectius següents. En primer lloc, fomentar el desenvolupament de la competència global entre els estudiants i alhora millorar les seves competències digitals i lingüístiques en llengua anglesa. En segon lloc, reforçar la identitat cultural i la competència global prenent part i consciència dels temes que es tracten en els objectius de desenvolupament sostenible. I, finalment, millorar les competències del professorat a través del perfeccionament de les metodologies de l’aprenentatge basat en projectes i la ludificació.

És per això que s’han dissenyat tot un seguit d’activitats per assolir aquests objectius. Aquestes activitats, d’una banda, estan relacionades amb les mobilitats internacionals, i, d’altra banda, tenen com a finalitat la realització d’un producte o resultat tangible. Així doncs, el projecte consta de cinc mobilitats. Les dues primeres, a Islàndia i Barcelona, són mobilitats exclusivament pensades per al professorat, amb l’objectiu d’elaborar tota una sèrie de materials i fer els aprenentatges necessaris per poder dur a terme els productes i resultats tangibles amb els alumnes. Les altres tres, a Portugal, Dinamarca i Bèlgica, són mobilitats d’alumnes i també tenen per objectiu dur a terme productes al llarg de la setmana que els estudiants seran en un altre país.

Tres iniciatives transversals i globalitzades, basades en un dels disset objectius sostenibles

A més a més, durant tot el projecte, cada país durà a terme un total de tres iniciatives transversals i globalitzades, basades en un dels disset objectius sostenibles, que conclouran amb diferents productes, un dels quals serà un programa de notícies en què alumnes d’altres països podran comentar i contrastar informació. Altres iniciatives seran la creació d’un joc de taula, l’entrevista a un parlamentari europeu a Brussel·les i/o la participació de cadascuna de les escoles en un programa de voluntariat a escala local, entre d’altres.

Sense cap mena de dubte, però, la COVID-19 ha tingut un impacte en la temporalització de les activitats, i és per això que, després de la primera reunió del comitè executiu del projecte, format pels dos coordinadors de cadascun dels països, es va acordar demanar l’extensió del projecte un curs escolar més (fins al curs 2022-2023) per poder dur a terme amb seguretat i eficiència totes les activitats dissenyades.

La internacionalització de l’Escola Rubén Darío és un fet, amb la coordinació i la participació no solament d’aquest projecte Erasmus+ KA229, sinó també d’un altre projecte KA229, d’un KA101, a més de la participació de l’escola en el Global Scholars de Nova York. És per això que desitgem que s’acabi com més aviat millor la situació d’excepcionalitat del moment actual, per tal que els alumnes i els professionals que formem part de l’Escola Rubén Darío puguem seguir aprenent i creixent amb les mobilitats.

David Suriñach, director de l’Escola Rubén Darío