Una proposta de recerca científica real a les escoles

Determinar l’estat del riu Besòs seguint un protocol de diagnòstic ambiental, observar els canvis estacionals en les plantes i els animals, analitzar la sorra de la platja recollint dades sobre la presència de micro- i mesoplàstics, analitzar i proposar solucions a les possibles molèsties causades per les olors al voltant del centre escolar…

El programa Ciència Ciutadana a les Escoles busca la participació de la comunitat educativa de la ciutat en projectes de recerca científica real amb científiques i científics de diferents centres d’investigació i universitats que acompanyen l’alumnat i els docents en la formació i la pràctica, per tal de fomentar la transversalitat i interdisciplinarietat.

Aquest programa és una iniciativa de l’Oficina de Ciència Ciutadana del Departament de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, i s’emmarca en la Convocatòria Unificada de Programes, dins de l’àmbit de «Recerca, ciència i tecnologia». S’adreça a educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, encara que els destinataris poden variar en funció del projecte.

A partir de la formació específica per al professorat (que pot convalidar 15 hores lectives) i durant un trimestre, es proposa conèixer el mètode científic de mostreig, aprendre a utilitzar aplicacions mòbils i web per a la recollida de dades, analitzar els resultats, compartir inquietuds i generar resultats i propostes en comú.

Quins projectes fa l’alumnat?

Una edició de nou marcada per la COVID-19

El passat mes de juliol va finalitzar la quarta edició del programa Ciència Ciutadana a les Escoles, edició amb una alta participació a la qual s’han sumat els projectes que es van haver d’ajornar per la COVID-19 el curs anterior: un total de 750 alumnes de 20 centres educatius diferents.

L’edició 2020-2021 va incorporar dos projectes de recerca nous (fins a arribar a vuit) i ha recuperat quatre centres educatius que no van poder finalitzar el programa durant l’edició anterior, a causa de la COVID-19. Tot i les restriccions, s’han acabat tots els projectes, adaptant-se a les particularitats i als protocols de cada centre, flexibilitzant el calendari, fent sessions en línia i ajustant-se als grups bombolla.

Les parelles de recerca del curs 2020-2021 van ser:

CENTRES EDUCATIUS PROJECTES DE CIÈNCIA CIUTADANA
Institut Cintra
Institut Flos i Calcat
Floodup
Institut Anna Gironella de Mundet
Institut La Guineueta
Institut Montserrat (continuïtat)
Flora urbana i al·lèrgies, cooperes?
Institut L’Alzina
Institut Doctor Puigvert
Institut Narcís Monturiol (continuïtat)
Institut Valldemossa (continuïtat)
Mosquito Alert
Institut Lluís Vives
Institut XXV Olimpíada
Institut Front Marítim (continuïtat)
Observadors del Mar
Institut Josep Comas i Solà
Institut Manuel Carrasco i Formiguera
Institut Doctor Puigvert
RiuNet
Institut Poeta Maragall
Institut Joan d’Àustria (continuïtat)
Odour Collect
Institut Escola del Treball
Institut Pablo Ruiz Picasso
Mapa Sonor
Escola Arc Iris
Institut Escola Coves d’en Cimany
Ritme Natura

En tots els casos, l’alumnat ha analitzat les dades obtingudes i ha preparat materials diversos per explicar la recerca desenvolupada, compartir els resultats i sensibilitzar la societat sobre la problemàtica abordada. El conjunt de vídeos, pòsters, memòries, presentacions i, fins i tot, un Google Site són un bon reflex de la feina feta i de la potencialitat de la ciència ciutadana com a eina educativa multidisciplinària.

Aquest mes d’octubre ha començat la cinquena edició del programa, que ha rebut 40 sol·licituds dels centres educatius i que té l’objectiu de recuperar la normalitat en el treball amb l’alumnat.

Més informació

Ciència Ciutadana a les Escoles https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana/ciencia-ciutadana-escoles

Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/oficina-de-ciencia-ciutadana/que-pot-fer-tu-loficina

 

 Departament de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona