L’orientació a secundària, peça clau per a la continuïtat formativa

Al llarg de dos anys, vint instituts de secundària del Consorci d’Educació de Barcelona han participat en el projecte d’Erasmus «Calling», que té com a objectiu facilitar una plataforma digital que ofereixi eines a l’alumnat per descobrir el seu camí cap a una formació postobligatòria.

La plataforma, que es pot utilitzar gratuïtament a l’adreça calling.lmsformazione.it, permet accedir a tres tests d’orientació un cop l’usuari o usuària es dona d’alta a la plataforma. Aquests tests permeten a l’alumnat descobrir:

  • Els seus interessos professionals
  • El seus valors i com estan associats a professions
  • Les seves motivacions per diferents professions

 

Un informe per prendre la decisió més encertada

Al final de cada test es genera un informe que l’alumnat pot comentar amb el seu tutor o tutora per tal de prendre la decisió més encertada en la tria educativa cap a la formació postobligatòria.

Per tal de facilitar l’ús de la plataforma s’ha publicat una guia d’ús amb recomanacions per fer-la servir. També s’ha publicat la carta final amb tota la informació relativa a l’execució del programa d’Erasmus.

Si el vostre centre està interessat a implementar aquesta plataforma, us podeu posar en contacte amb la Direcció d’Ensenyaments  Postobligatoris del www.edubcn.cat

Taula 1. Exemple d’informe